Dzieła Homera i współczesne dokumenty pomagają w odkryciach archeologicznych

| Humanistyka
Greckie Ministerstwo Edukacji

W ubiegłym roku w Grecji zakończył się wieloletni projekt archeologii podwodnej w pobliżu wyspy Kasos. Od 2019 roku archeolodzy z Narodowej Fundacji Badań we współpracy z Ministerstwem kultury przeprowadzili cztery podwodne wyprawy badawcze, do przygotowania których wykorzystali źródła pisane, od „Iliady” Homera po dokumenty współczesne. W trakcie projektu odkryto dziesięć wraków, datowanych od prehistorii (3000 p.n.e.) po czasy Imperium Osmańskiego.

Greckie Ministerstwo Edukacji Greckie Ministerstwo Edukacji

Znaleziska świadczą o bogactwie kulturowym basenu Morza Śródziemnego. Znalezione wraki pochodzą z terenu dzisiejszej Hiszpanii, Włoch, z Azji Mniejszej oraz Afryki. Ich badaniem zajął się międzynarodowy zespół archeologów, historyków, architektów, biologów i geologów.

Badania prowadzono na głębokościach od 20 do 47 metrów. Archeolodzy trafili między innymi na amfory typu Dressel 20 – to duże naczynia o kulistym kształcie i pojemności 70–75 litrów pochodzące z prowincji Hispania Baetica – na których znaleziono pieczęcie datowane na lata 150–170. Odkryto też naczynia do picia oraz butelki z terra sigillata – rzymskiej ceramiki o czerwonej polewie – wyprodukowane w afrykańskich prowincjach Imperium Romanum, a także kamienną kotwicę z epoki archaicznej. Najmłodszym zaś znaleziskiem jest drewniana łódź o długości 25–30 metrów z metalowymi elementami, pochodząca prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.

Dzieła Homera i współczesne dokumenty pomagają w odkryciach archeologicznych