Najstarszy port

| Humanistyka
Ahmed Dokmak

Francusko-egipski zespół archeologów odkrył najstarszy znany port na świecie. Wiek struktury znalezionej u wybrzeży Morza Czerwonego oceniono na około 4500 lat. Zdobyte dowody wskazują, że miejsce to jest o ponad 1000 lat starsze niż inne znane porty - powiedział egiptolog z Université Paris Sorbonne Pierre Tallet, dyrektor misji archeologicznej.

Port pochodzi z czasów IV dynastii. Znaleziono go w Wadi el-Jarf, w odległości około 180 kilometrów na południe od Suezu. Miejsce to było badane już w 1823 roku przez pioniera egiptologii sir Johna Garnera Wilkinsona, który zwrócił uwagę na wycięte w skale tarasy zajdujące się w odległości kilku kilometrów od wybrzeża. Tallet uważa, że to stare katakumby.

Dotychczas wykopano 30 tarasów o średniej długości 20, szerokości 3 i wysokości 2 metrów. Były on wykorzystywane do przechowywania rozmontowanych łodzi. Były one zamknięte ciężkimi kamieniami, a wewnątrz archeolodzy znaleźli fragmenty łodzi, lin i ceramiki datowane na początek IV dynastii. Na kamieniach zamykających tarasy znaleziono inskrypcje z wymienionym imieniem Cheopsa. Znaleziono też pojemniki na wodę, a pod wodą u stóp nadbrzeża odkryto 25 kotwic i ceramikę podobną do tej z tarasów. Co więcej, około 200 metrów od nadbrzeża znaleziono pozostałości budynku, a w nim znajdowało się 99 kotwic. Na niektórych z nich wykonano inskrypcje. Archeologdzy uważają, że umieszczono tam nazwy okrętów.

Jednym z najciekawszych odkryć są setki fragmentów papirusów, z których 10 jest w dobrym stanie. Papirusy to dokumenty administracyjne, opisujące żywność wysyłaną na pokładach okrętów opuszczających port. To jedne z najstarszych znanych nam papirusów - mówi Tallet.

Naukowców zaintrygował jeden z nich, dziennik Merrera, urzędnika uczestniczącego w budowie piramidy Cheopsa. Dzięki niemu uczeni byli w stanie dokładnie, dzień po dniu, odtworzyć ponad 3 miesiące życia Merrera. Głównie informuje o swoich licznych podróżach do kamieniołomu w Turrah, skąd czerpano materiał do budowy piramidy. Nie dowiedzieliśmy się niczego nowego o sposobie budowy piramidy, ale po raz pierwszy widzimy, jak wyglądały prace - mówi Tallet.

Egipt port papirus okręt Cheops IV dynastia