Coraz mniej ptaków w Europie

| Nauki przyrodnicze
Washington Department of Fish & Wildlife

Od 30 lat w całej Europie dochodzi do znacznego spadku liczebności ptaków, informują eksperci z University of Exter, The Royal Society for the Proteciton of Birds i Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS). Zauważono też, że wzrosła liczebność niektórych rzadszych gatunków ptaków.

Przeprowadzone badania wykazały, że w ciągu 3 dekad populacja europejskich ptaków zmniejszyła się o 421 milionów osobników. Około 90% strat miało miejsce wśród 36 najbardziej rozpowszechnionych gatunków, takich jak wróbel zwyczajny, alauda, kuropatwa zwyczajna czy szpak. Szybki spadek liczebności najbardziej rozpowszechnionych gatunków to bardzo niepokojące zjawisko, gdyż właśnie te gatunki przynoszą nam najwięcej korzyści - mówi richard Inger z University of Exter. Mamy coraz więcej dowodów na to, że odpowiednia interakcja ze środowiskiem naturalnym jest kluczowa dla ludzkiego dobrostanu. Utrata znaczącej liczby ptaków może wpłynąć negatywnie na społeczeństwo - dodaje.

Ptaki przynoszą nam bardzo wiele korzyści. Pomagają kontrolować populację szkodników, są bardzo ważnymi roznosicielami nasion, padlinożercy odgrywają niezwykle ważną rolę w usuwaniu martwej zwierzyny ze środowiska. Ponadto interakcja z ptakami to dla wielu ludzi ulubiony sposób spędzania wolnego czasu – lubią je obserwować, słuchać ich śpiewu czy dokarmiać.

Nie wszystkie gatunki doświadczyły spadku liczebności. Odnotowano wzrost populacji błotniaka stawowego, kruka, myszłowa i kulonów. Najprawdopodobniej ma to związek z programami ochrony tych gatunków. Tak przynajmniej uważa Richard Gregory z RSPB, który przypomina, że np. bocian biały i błotniak stawowy to jedne z najlepiej chronionych ptaków Europy.

Powyższe studium uświadamia konieczność zmiany myślenia o ochronie przyrody. Zwykle skupiamy się na gatunkach mniej licznych i zagrożonych. Tutaj jednak widzimy, że należy myśleć i działać całościowo, a ochrona powinna obejmować też te gatunki, które obecnie nie są zagrożone.

Zdaniem specjalistów najważniejszymi przyczynami spadku liczebności ptaków są współczesne metody uprawy ziemi, rosnące zanieczyszczenie środowiska i fragmentacja habitatów. Nie wiadomo jednak, jaki jest względny wpływ każdego z tych czynników z osobna.

Badania przeprowadzono na 144 gatunkach ptaków z Europy. Wykorzystano podczas nich tysiące indywidualnych badań prowadzonych w 25 krajach.

Europa ptaki liczebność