Międzynarodowa walka z cyberprzestępczością

| Bezpieczenstwo IT
fsc2k5

Europol powołał międzynarodowy zespół ds. zwalczania cyberprzestępczości. Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) ma za zadanie koordynować najważniejsze międzynarodowe śledztwa prowadzone przeciwko twórcom i operatorom szkodliwego kodu czy podziemnych forów.

W pracach J-CAT będą brały udział wyspecjalizowane jednostki z krajów Unii Europejskiej, EU Cybercrime Taskforce oraz FBI. Dotychczas swój akces zgłosiły Kanada, USA, Wielka Brytania, Austria, Niemcy, Holandia, Włochy, Francja oraz Hiszpania, a zainteresowane przystąpieniem do współpracy są też Australia i Kolumbia.

Europol J-CAT Joint Cybercrime Action Taskforce cyberprzestępstwo