Szkodliwe środki "na grypę i przeziębienie"

| Medycyna

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) ostrzega rodziców, by nie podawali dzieciom poniżej 2. roku życia lekarstw na kaszel i przeziębienie, które można kupić bez recepty. Ich zażycie może zagrozić życiu najmłodszych.

Agencja otrzymuje, rzadkie co prawda, informacje o zgonach, konwulsjach, utracie przytomności i gwałtownym wzroście ciśnienia krwi, występujących po spożyciu wspomnianych środków.

Charles Ganley, dyrektor Biura ds. Produktów Nierecepturowych, powiedział, że nie udowodniono, by tego typu środki były bezpieczne i skuteczne u dzieci poniżej 2. roku życia.
FDA podkreśla jednocześnie, że powyższe zalecenie nie dotyczy dzieci w wieku 2-11 lat. Agencja ciągle bada wpływ wspomnianych lekarstw na osoby w tym wieku. Po zakończeniu badań zostanie wydany stosowne zalecenie.

Na razie, w przypadku dzieci pomiędzy 2. a 11. rokiem życia FDA zaleca:ściśle trzymać się dawek podawanych na opakowaniach leków wydawanych bez recepty;pamiętać, że środki te NIE leczą ani NIE skracają okresu gorączkowania;sprawdzić na ulotce, jaki jest środek czynny w danym lekarstwie;do odmierzania dawek używać tylko i wyłącznie miarek dołączonych do opakowania.
Każdą wątpliwość należy wyjaśnić z lekarzem.

FDA dziecko grypa przeziębienie kaszel