NSA może szpiegować niemal wszędzie

| Ciekawostki
NSA

W 2010 roku FISA (Foreign Intelligence Surveillance Court) wydał NSA zgodę na prowadzenie działań wywiadowczych w niemal wszystkich krajach na świecie oraz zbieranie informacji na temat Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Amerykanie nie mogli szpiegować jedynie Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii, czyli krajów skupionych w wywiadowczej społeczności „Five Eyes”, z którymi mają podpisane umowy o zakazie wzajemnego szpiegowania.

Jak donosi Washington Post, powołując się na dokumenty ujawnione przez Snowdena, zgoda FISA obejmuje „przechwytywanie za pośrednictwem amerykańskich firm nie tylko komunikacji zagranicznych celów, ale każdej komunikacji na temat tych celów”. Na liście krajów, które mogą być szpiegowane przez NSA wymieniono 193 państwa.

Amerykańscy urzędnicy nie komentują samej zgody FISA czy listy państw. Mówią jednak, że bez takiej zgody NSA nie mogłaby np. prowadzić działań na terenie nawet zaprzyjaźnionego państwa, w którym wybuchł kryzys humanitarny. Były wysoki rangą urzędnik wojskowy powiedział dziennikarzom Washington Post: Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, że w przyjaznym nam kraju wybucha kryzys humanitarny i potrzebujemy informacji wywiadowczych by szybko rozmieścić tam oddziały, które ewakuują obywateli USA.

FISA NSA wywiad szpiegowanie