Zidentyfikowano szczątki Filipa II Macedońskiego

| Humanistyka
Gunnar Bach Pedersen, PD

Greccy archeolodzy potwierdzili, że w grobowcu w Werginie złożono szczątki Filipa II Macedońskiego, ojca Aleksandra Wielkiego. W starożytności Wergina nazywała się Ajgaj i była pierwszą stolicą Macedonii. Konferencja prasowa w sprawie odkrycia odbędzie się w najbliższy piątek, 17 października.

Filip, zręczny polityk, strateg i dowódca wojskowy, położył podwaliny pod sukcesy swojego wielkiego syna. Został zamordowany w październiku 336 roku przed Chrystusem przez jednego z członków swojej ochrony, Pauzaniasza z Orestis.

W 1977 roku w Werginie znaleziono liczne groby królewskie, w tym jeden zapieczętowany. Naukowcy już wcześniej wiedzieli, że chowano tam królów macedońskich, w tym Filipa. Dlatego też od wielu lat prowadzone są spory o to, czy w grobie rzeczywiście spoczywa zamordowany władca. Badano zarówno styl samego grobu, jak i spoczywające w nim szczątki. Dotychczas jednak uczeni nie uzyskali jednoznacznej odpowiedzi.

Greccy eksperci zbadali teraz 350 kości i ich fragmentów złożonych w dwóch trumnach. Potwierdzili, że pochowano tam skremowane szczątki Filipa II. Jednak nie spoczywał sam. Obok złożono inną osobę, kobietę-wojowniczkę. Prawdopodobnie jest to córka Ateasa, króla Scytów i twórcy największej ich potęgi, z którym Filip walczył i któremu zadał klęskę podczas wielkiej bitwy pod Dobrudżą, załamując potęgę Scytów.

Filip II Macedoński Aleksander Wielki Wergina Ajgaj