Foxp2 - kluczowy element nauki języka?

| Nauki przyrodnicze

Udało się zidentyfikować genetyczną mutację sprzed 500 000 lat, która mogła być kluczowym elementem ewolucji ludzkiego języka. Naukowcy z MIT-u i europejskich uczelni wykazali, że ludzka odmiana genu Foxp2 ułatwia przekształcenie nowych doświadczeń w standardowe procedury. Gdy zmodyfikowali genetycznie mysz tak, by dochodziło u niej do ekspresji ludzkiej odmiany Foxp2 zwierzę znacznie lepiej radziło sobie z przejściem labiryntu niż mysz niezmodyfikowana.

Odkrycie to sugeruje, że Foxp2 jest kluczowym elementem w nauce języka. Dzięki niemu bowiem, gdy widzimy szklankę i słyszymy wyraz „szklanka” przekładamy sobie to doświadczenie na standardową procedurę, dzięki której później kojarzymy wyraz z przedmiotem.

Wszystkie zwierzęta potrafią się ze sobą komunikować, jednak ludzki język jest czymś wyjątkowym. Naukowcy uważają, że Foxp2 to jeden z kilkunastu genów odpowiedzialnych za rozwój zdolności językowych Homo sapiens. Po raz pierwszy zidentyfikowano go u rodziny, której członkowie mieli poważne trudności z wysławianiem się i rozumieniem mowy. Okazało się, że u wszystkich występuje nieprawidłowa mutacja Foxp2.

Foxp2 gen mowa