Rośliny GMO pomagają uprawom roślin niemodyfikowanych

| Nauki przyrodnicze
Sandy Austin whanau, CC

Jedną z olbrzymich zalet GMO jest fakt, że rolnicy uprawiające tego typu rośliny mogą używać mniej pestycydów, które są często szkodliwe dla człowieka i zwierząt innych niż szkodniki upraw. Literami „Bt" oznacza się rośliny, takie jak kukurydza, soja czy bawełna, które po modyfikacji zawierają gen pochodzący z bakterii Bacillus thuringiensis. Kukurydza Bt, soja Bt czy w końcu bawełna Bt produkują dzięki temu genowi białko, które jest toksyczne dla szkodników. Rolnicy nie muszą więc stosować insektycydów. Uprawy tych roślin, jak wiadomo nie od dzisiaj, chronią też do pewnego stopnia uprawy niezmodyfikowanych genetycznie roślin tego samego gatunku, dzięki czemu tam, gdzie rośliny GMO i niemodyfikowane są uprawiane obok siebie, można używać mniej pestycydów także dla ochrony roślin niemodyfikowanych.

Najnowsze prace dowodzą, że kukurydza Bt chroni też inne gatunki rosnących obok roślin, szczególnie warzyw. Dzięki czemu można zmniejszyć użycie pestycydów również na tych roślinach.

Entomolodzy i ekolodzy porównali straty w plonach i użycie insektycydów w stanach New Jersey, Delaware, Maryland i Virginia. Naukowcy posłużyli się danymi z lat 1976-1996, zanim upowszechniła się kukurydza Bt, oraz z lat 1996-2016, gdy zaczęła ona być powszechnie stosowana. Przyjrzano się też liczbie dwóch szkodników, omacnicy prosowianki i słonecznicy amerykańskiej.

Po tym, jak kukurydza Bt rozpowszechniła się z 1996 roku liczba owadów złapanych w pułapki spadła o 75%. Spadek ten był wprost zależny od ilości kukurydzy Bt uprawianej w okolicy. Był on obserwowany nawet w obliczu ocieplania się klimatu, co sprzyja rozwojowi wspomnianych szkodników. Innymi słowy, genetycznie zmodyfikowana kukurydza anulowała korzyści, jakie szkodniki mogłyby odnieść z ocieplającego się klimatu.

Wraz ze zmniejszającą się liczbą szkodników, zmniejszyły się nie tylko zalecenia, co do ilości potrzebnych pestycydów, ale także ich rzeczywiste zużycie. W latach 1992-2016 zużycie pestycydów na uprawach papryki w New Jersey spadło o 85%. Naukowcy zauważają, że nie cały spadek można przypisać korzystnemu wpływowi kukurydzy Bt, gdyż we wspomnianym okresie na rynku pojawiły się też lepsze pestycydy, których nie trzeba było używać tak dużo, jak wcześniej, jednak badacze są pewni, że kukurydza Bt odpowiada za znaczną część spadku zużycia pestycydów.

Z powyższych badań wynika, że w sąsiedztwie kukurydzy Bt warto uprawiać rośliny, które są atakowane przez te same szkodniki co kukurydza, takie jak np. ziemniaki czy sorgo. Ponadto warto też, by amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) zmieniła swoje zalecenia dotyczące upraw GMO. Obecnie bowiem EPA narzuca obowiązek, by obok kukurydzy Bt rosła kukurydza niemodyfikowana genetycznie lub niemodyfikowana soja. Ma to zapobiegać ewentualnemu nabyciu oporności szkodników na kukurydzę Bt. Warto, by EPA dopuściła też sąsiedztwo innych roślin.

GMO kukurydza szkodnik pestycyd