Delecja 1 genu skutkuje całkowitym odwróceniem płci

| Nauki przyrodnicze
cfiesler (Casey Fiesler), CC

Naukowcy z Instytutu Biologii Molekularnej w Moguncji zidentyfikowali białko niezbędne do zapoczątkowania rozwoju męskich narządów płciowych. Delecja genu Gadd45g sprawia, że dochodzi do całkowitego odwrócenia płci: zewnętrzne i wewnętrzne narządy płciowe mutantów wyglądają jak elementy żeńskiego układu rozrodczego.

Niemcy podkreślają, że udało im się odkryć nową kaskadę sygnałową, która działa na wczesnym etapie rozwoju. Raport na ten temat ukazał się w piśmie Developmental Cell.

[...] Byliśmy zdziwieni, że mamy wyłącznie samice, póki nie odkryliśmy, że u niektórych zmutowanych zwierząt występuje chromosom Y - opowiada Christof Niehrs.

W dalszej kolejności zespół wykazał, że Gadd45g reguluje kaskady sygnałowe kontrolujące gen Sry (w przeszłości udowodniono, że odgrywa on rolę nadrzędnego regulatora męskiego rozwoju płciowego).

By męskie narządy płciowe rozwinęły się prawidłowo, ważne jest, by wysoki poziom ekspresji Sry miał miejsce wyłącznie w bardzo wąskim okienku czasowym. Ekipa Niehrsa zademonstrowała, że wzorzec ekspresji Gadd45g w ogromnym stopniu przypomina wzorzec ekspresji Sry, ale gen Gadd45g jest aktywny tuż przed włączeniem Sry. Co istotne, u myszy z delecją Gadd45g ekspresja Sry jest nieprawidłowa. Łącznie sugeruje to, że Gadd45g kontroluje Sry. Wg Niemców, Gadd45g wiąże się i aktywuje białka sygnałowe, np. kinazę p38, które z kolei aktywują czynnik transkrypcyjny Gata4. Na końcu Gata4 włącza gen Sry.

Gadd45g Sry delecja rozwój narządy płciowe samce Christof Niehrs