Osuwisko w nasypie kolejowym odsłoniło grotę-kaplicę z XIV w.

| Humanistyka
Network Rail

Zespół robotników kolejowych, przeprowadzających naprawy po osunięciu gruntu koło Guildford w południowo-wschodniej Anglii, odkrył w piaskowcu niewielką grotę, która wg wstępnych ustaleń, pochodzi z XIV w. Mogła ona pełnić funkcje kaplicy albo pustelni.

Network Rail Network Rail

Grota składa się z kilku segmentów o różnej wysokości. Odkryto ją podczas prac mających ustabilizować nasyp kolejowy. Specjaliści podejrzewają, że kiedyś mogła być o wiele większa, ale uległa zniszczeniu podczas wykuwania w latach 40. XIX w. tunelu przez wzgórze.
Wydaje się, że grota pełniła funkcję kapliczki, powiązanej z usytuowaną nieopodal kaplicą św. Katarzyny z końca XIII-początku XIV w. Niewykluczone jednak, że to wcześniejsze miejsce kultu; wzgórze, które od kaplicy nazwano wzgórzem św. Katarzyny, było bowiem kiedyś znane jako Drake-Hill (Wzgórze Smocze).

Na zdjęciach udokumentowano gotycką niszę, w pobliżu której widnieje krzyż. Oprócz tego zidentyfikowano 7-8 kolejnych nisz. Na sklepieniu widać napisy oraz inne znaki. Czarny osad to zapewne sadza z oświetlenia. Na dnie odkryto dwa prawdopodobne paleniska. Eksperci mają nadzieję, że dzięki datowaniu radiowęglowemu uda się określić okres wykorzystywania groty.

Analizy sadzy i węgla drzewnego z groty pomogą, miejmy nadzieję, stwierdzić, jak i kiedy była ona wykorzystywana - podkreśla rzecznik Archaeology South East.

Guildford grota kaplica nisza nasyp kolejowy