Zidentyfikowano nowy agresywny szczep HIV

| Medycyna
Microbe World

Naukowcy ze szwedzkiego Lund University ostrzegają, że nowo odkryty szczep HIV jest wyjątkowo agresywny i prowadzi do bardzo szybkiego rozwoju AIDS. Średni czas jaki upływa pomiędzy zakażeniem a rozwojem choroby wynosi 5 lat. Tak szybko nie działa żaden ze znanych szczepów.

Dotychczas zidentyfikowano ponad 60 różnych szczepów HIV-1. W poszczególnych regionach geograficznych dominuje jeden lub dwa szczepy. Jeśli ktoś zostanie zarażony dwoma, może dojść do ich połączenia i rekombinacji. Rekombinacje wydają się bardziej aktywne i bardziej agresywne niż szczepy, z których powstały - mówi Angelica Palm, doktorant na Lund University.

Wspomniany na wstępie szczep to rekombinacja A3/02. Powstała ona z dwóch szczepów rozpowszechnionych w Gwinei-Bissau - 02AG oraz A3. Dotychczas zauważono ją tylko w Afryce Zachodniej, jednak wcześniejsze badania wykazały, że rekombinacje coraz szybciej rozprzestrzeniają się po całym globie. Zjawisko to jest szczególnie groźne na obszarach, które są celem dużej migracji - w USA i Europie. To tam właśnie zauważa się szczególnie dużą liczbę występujących rekombinacji. Na początku epidemii HIV dominowała niewielka grupa nierekombinowanych szczepów.

HIV to wirus wyjątkowo dynamiczny i niezwykle zróźnicowany. Do naszej części świata trafiają nowe podtypy i rekombinacje HIV-1 i jest bardzo prawdopodobne, że istnieje duża liczba rekombinacji, o których wiemy niewiele lub wcale. Musimy więc dowiedzieć się, jak HIV-1 zmienia się w czasie - powiedział wirusolog kliniczny profesor Patrik Medstrand.

W niedalekiej przyszłości uczeni z Lund rozpoczną projekt, w ramach którego będą szukali szczepu A3/02 w Europie.

HIV A3/02 rekombinacja AIDS