Szansa na opracowanie skuteczniej szczepionki przeciwko HIV?

| Medycyna
Microbe World

Naukowcy od pewnego czasu wiedzą, że układy odpornościowe niektórych ludzi produkują przeciwciała zdolne do zneutralizowania wirusa HIV i powstrzymania go przed rozprzestrzenianiem się. Problem w tym, że mniej niż 1/3 w ogóle produkuje przeciwciała przeciwko HIV, a układ odpornościowy reaguje powoli i uruchomienie pełnej produkcji zajmuje mu kilkanaście miesięcy. Naukowcy starają się zatem opracować szczepionkę, która uruchamiałaby odpowiedź układu immunologicznego na zarażenie HIV.

Naukowcy z Vanderbilt University wyizolowali właśnie przeciwciała, które ściśle wiążą się z wirusem HIV i go unieszkodliwiają. Metoda ta działa nawet u osób, które nigdy nie miały do czynienia z wirusem. Na łamach najnowszego PNAS naukowcy wyrażają nadzieję, że ich odkrycie pozwoli na opracowanie szczepionki neutralizującej HIV u ludzi, którzy nie mieli wcześniej kontaktu z wirusem.

Uczeni skupili się na badaniu występującej w przeciwciałach struktury, która ściśle przyczepia się do wirusa. Jest ona złożona z 28 aminokwasów. Za pomocą programu komputerowego "Rosetta" zidentyfikowali te sekwencje aminokwasów, które najściślej łączą się z wirusem. Następnie wykorzystali ten sam program do udoskonalenia sekwencji i symulowania ich działania wywołanego podaniem szczepionki. W końcu opracowaną przez siebie sekwencję wprowadzili do przeciwciała monoklonalnego PG9, które szeroko działa na wirusa HIV. Testy laboratoryjne potwierdziły, że tak zmodyfikowane przeciwciała są skuteczne w walce z wirusem.
Profesor James Crowe, który wraz z profesorem Jensem Meilerem prowadził opisane badania, stwierdził, że gdyby na ich podstawie opracowano szczepionkę, to możliwe byłoby chronienie całych populacji przed wystąpieniem AIDS.

HIV AIDS szczepionka przeciwciała