Odkrycie z Huaca Prieta przełomowe dla zrozumienia ewolucji społeczeństw starożytnego Peru

| Humanistyka
Florida Atlantic University

W Huaca Prieta na peruwiańskim wybrzeżu, które zostało zasiedlone przed niemal 15 000 lat, dokonano przełomowego odkrycia dotyczącego starożytnych społeczeństw z tamtego regionu. W latach 2007-2013 odkopano tam tysiące artefaktów, w tym zdobione kosze, które wskazują, że wcześni mieszkańcy tego regionu byli bardziej zaawansowani technologicznie i tworzyli bardziej złożone społeczeństwa niż sądzono.

Od dziesięcioleci naukowcy spierają się o pochodzenie wysoko zorganizowanych peruwiańskich społeczeństw. Dotychczas nie było wiadomo, czy taki stopień organizacji narodził się najpierw na wyżynach, wśród ludów rolniczych, czy też na wybrzeżu, u ludów zajmujących się głównie rybołówstwem. Nowo zdobyte dowody wskazują na bardzo szybki rozwój mieszkańców wybrzeży.
Wśród olbrzymiej liczby przedmiotów znalezionych w Huaca Prieta znajdują się resztki żywności, kamienne narzędzia i inne elementy kultury materialnej, jak zdobione kosze i tekstylia, każą nam postawić pytanie o prawdziwe tempo rozwoju wczesnych ludzi zamieszkujących ten region oraz o ich poziom wiedzy i zaawansowania technicznego, które pozwalały na eksploatację zasobów lądu i oceanu – stwierdził doktor James M. Adovasio z Florida Atlantic University.

Wśród znalezionych zabytków są m.in. przedmioty pozwalające na łowienie ryb występujących na dużych głębokościach, takich jak śledzie. Różnorodność znalezionych haków wskazuje na dużą różnorodność łowionych ryb. Najprawdopodobniej ludzie musieli już wówczas dysponować łodziami pozwalającymi na przebywanie na wzburzonym oceanie. Nie ograniczali się tylko do rybołówstwa. Uprawiali też paprykę, awokado i dynię uzyskując duże nadwyżki żywności. Ludzie ci wykazywali się dużą zdolnością do wykorzystywania różnych źródeł pożywienia, co prowadziło do zwiększenia liczebności społeczeństwa i pojawienia się wszelkich cech, których wynikiem jest powstanie biurokracji i wysoko zorganizowanej religii – mówi Adovasio.

Adovasio skupił się w szczególności na badaniu koszy, które były wykonane z różnych materiałów, w tym i takich, których używa się do dzisiaj. Niektóre z nich miały wstawki z bawełny i były barwione jednym z najstarszych barwników znanych z Nowego Świata. Wykonanie tych złożonych tkanin i koszy wskazuje, że istniał wówczas ustandaryzowany lub zorganizowany proces produkcyjny, a wytwarzane w nim przedmioty były bardziej wymyślne i luksusowe niż wskazywały na to same potrzeby ówczesnego społeczeństwa. Wiele ze znalezionych przedmiotów, nawet kosze, wskazują wysoki poziom zorganizowania społeczeństwa oraz zapotrzebowanie na przedmioty podkreślające status społeczny właściciela. Wszystko to pokazuje nam, że wcześni ludzie byli powiązani bardzo złożonymi więzami społecznymi – dodaje naukowiec.

Uczeni chcą wrócić do Peru i zbadać pozostałe kosze. Znajdują się wśród nich najstarsze tego typu przedmioty znalezione w Ameryce.

Huaca Prieta kultura kosz społeczeństwo