IBM ma zapłacić grzywnę za niewywiązanie się z umowy

| Ciekawostki
jk5854, CC

IBM odwoła się od wyroku sądowego, w ramach którego ma zapłacić stanowi Indiana ponad 78 milionów USD za niewywiązanie się z podpisanej umowy. Błękitny Gigant miał zmodernizować stanowy system opieki społecznej.

W 2006 roku IBM i władze Indiany podpisały umowę na przeprowadzenie modernizacji. Trzy lata później stan zerwał kontrakt twierdząc, że IBM nie wywiązywał się z założonych celów. Obie strony złożyły osobne pozwy sądowe przeciwko sobie. Sprawy połączono w jedną i w 2012 roku Marion Superior Court uznał, że IBM nie naruszył umowy i zobowiązał stan do wypłaty firmie 49,5 miliona dolarów zaległych należności za wykonane prace. Obie strony wniosły odwołanie do najwyższego sądu stanowego, a ten uznał, że IBM był jednak winny i polecił Marion Superior Court określić wysokość odszkodowania.

Teraz sędzia Heather Welch uznała, że stanowi należy się 128 milionów USD, a IBM ma prawo do przyznanych wcześniej 49,5 miliona dolarów. "IBM odwoła się od tej decyzji, która została podjęta wbrew faktom i prawu. IBM uczciwie pracował i zaangażował znaczące zasoby by na czas udoskonalić system opieki społecznej stanu Indiana, w czasach, w których był on jednym z najgorszym w całym kraju", oświadczył rzecznik prasowy firmy Clint Roswell.

Z wyrok sądu zadowoleni są za to przedstawiciele stanu. "To bardzo pozytywny krok w kierunku uzyskania odszkodowania, o które stan stara się od 2009 roku, kiedy to zakończyliśmy umowę z IBM-em", stawierdził gubernator Eric Holcomb. Jednen ze stanowych prawników dodał, że IBM usiłuje uniknąć odpowiedzialności za niewywiązywanie się z podpisanej umowy.

IBM Indiana umowa