Jądro Marsa otacza płynny płaszcz krzemianów. To z ich powodu na planecie nie istnieje życie

| Astronomia/fizyka
NASA

Jądro Marsa otoczone jest cienką warstwą roztopionych krzemianów, poinformował na łamach Nature międzynarodowy zespół naukowy. Uczeni z USA, Francji, Szwajcarii, Belgii i Wielkiej Brytanii doszli do takich wniosków na podstawie analizy danych dostarczonych przez misję InSight. Lądownik o tej samej nazwie prowadził w latach 2018–2022 badania wewnętrznej struktury Marsa.

Istnienie warstwy stopionych krzemianów otulającej metaliczne jądro Marsa oznacza, że jądro jest gęstsze i mniejsze niż wcześniej sądzono. A jego nowa wielkość lepiej pasuje do innych danych geofizycznych oraz wniosków płynących z analiz marsjańskich meteorytów. Profesor geologii Vedran Lekic z University of Maryland porównuje stopioną warstwę do koca okrywającego jądro Czerwonej Planety. Ten koc nie tylko izoluje jądro marsa i chroni je przed stygnięciem, ale również gromadzi radioaktywne pierwiastki, których rozpad generuje ciepło. W wyniku tego procesu w jądrze prawdopodobnie nie zachodzą ruchy konwekcyjne, które prowadziłyby do pojawienia się pola magnetycznego. To wyjaśnia, dlaczego Mars nie posiada obecnie pola magnetycznego, mówi uczony.

Bez ochronnego działania pola magnetycznego planety takie jak Mars czy Ziemia są niezwykle wrażliwe na działanie wiatru słonecznego, tracą wodę i nie mogą podtrzymać życia. Widoczne różnice pomiędzy powierzchniami Ziemi i Marsa, obecność oraz brak wody i życia, wynikają z różnic w budowie wewnętrznej obu planety i wynikającej z tego ich ewolucji.

Izolacja termiczna jądra Marsa przez płynną warstwę krzemianów znajdującą się przy podstawie płaszcza oznacza, że pole magnetyczne Marsa, które istniało przez pierwszych 500–800 milionów lat jego ewolucji musiało pochodzić z zewnętrznych źródeł. Tymi źródłami mogły być wysokoenergetyczne zderzenia lub ruchy jądra powodowane przez interakcje grawitacyjne z satelitami, których już nie ma, dodaje główny autor badań, Henri Samuel z francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS).

Wyniki badań wspierają też teorie mówiące, że w przeszłości Mars był wielkim oceanem magmy, który skrystalizował i ma u podstawy płaszcza warstwę krzemianów wzbogaconą żelazem i pierwiastkami radioaktywnymi. Ciepło generowane przez te pierwiastki znacząco wpłynęło na ewolucję planety. Jeśli taka warstwa jest szeroko rozpowszechniona, może mieć olbrzymie konsekwencje dla ewolucji planety. Obecność takich warstw może decydować o tym, czy planeta będzie w stanie wygenerować i utrzymać pole magnetyczne, jak planeta stygnie oraz jak jej wnętrze zmienia się w czasie, dodaje Lekic.

Jądro Marsa otacza płynny płaszcz krzemianów. To z ich powodu na planecie nie istnieje życie