Bibliotekom Uniwersytetu w Lejdzie przekazano unikatowy zbiór map i atlasów

| Ciekawostki
Fot. Sander Pardon, Leiden University

John Steegh i Harrie Teunissen z Dordrechtu przekazali Bibliotekom Uniwersytetu w Lejdzie (UBL) całą swoją kolekcję map, planów miasta i atlasów. W ciągu niemal 40 lat panowie zebrali ok. 17 tys. map, a także 2300 atlasów i przewodników. W skład zbioru wchodzą mapy z całego świata od XVI w. po czasy współczesne, ze szczególnym naciskiem położonym na wieki XIX i XX. Uważa się, że to najobszerniejsza prywatna kolekcja map w Holandii.

Do głównych tematów kolekcji należą zarządzanie zasobami wodnymi, rozwój miast, relacje etniczne oraz konflikty zbrojne. Zbiór obejmuje różne formy kartograficzne, w tym mapy propagandowe czy reklamowe. Steegh i Teunissen kolekcjonują także mapy współczesne.

Leiden University

Spośród wyjątkowych egzemplarzy warto wymienić mapy osmańskie, mapy Izraela i Palestyny czy rzadkie mapy nazistowskie i żydowskie z okresu Holokaustu. Prawdziwym unikatem jest tajny niemiecki plan Warszawy z 1939 r., na którym SS zaznaczyło kontury planowanego getta. Ostatni zakup Steegha i Teunissena to sowiecka mapa Berlina, wykorzystywana podczas zdobycia Reichstagu.

John Steegh był urzędnikiem państwowym czy radnym miejskim w Lejdzie. Harrie Teunissen, historyk judaizmu oraz islamu, pracował zaś jako asystent naukowy na Uniwersytecie Amsterdamskim. Wspólną pasją obu panów jest historia wytwarzania i wykorzystywania dokumentów kartograficznych. Prowadzą oni wykłady dot. różnych części kolekcji, zorganizowali też kilkanaście wystaw kartograficznych.

Nasza kolekcja jest pod wieloma względami unikatowa. Nie chcielibyśmy, by przepadła po naszej śmierci. Nie mamy dzieci i nie chcemy obciążać rodzin tak dużym i trudnym spadkiem. Ponadto kolekcja może mieć duże znaczenie dla edukacji i badań w różnych dziedzinach. Przez dziesięciolecia utrzymywaliśmy owocne kontakty z kuratorami map z UBL - przekonują Steegh i Teunissen i dodają, że ich zbiór stanowi dobre uzupełnienie kolekcji Bodela Nijenhuisa i w pewien sposób pozwala się odwdzięczyć miastu oraz uniwersytetowi.

Kolekcjonerzy założyli Fundusz Bodela Nijenhuisa, nazwany tak na cześć wielkiego lejdejskiego kolekcjonera map Johannesa Tiberiousa Bodela Nijenhuisa (1797-1872). Fundusz ma pozwolić na stałe rozbudowywanie kolekcji, a także na udostępnianie jej naukowcom i ludziom zainteresowanym tematem.

Początkiem kartograficznych zbiorów UBL była wspomniana wcześniej kolekcja Bodela Nijenhuisa. Z biegiem lat zbiory były rozbudowywane. Obecnie UBL może się pochwalić jedną z największych kolekcji map i atlasów w Holandii.

John Steegh Harrie Teunissen kolekcja kartograficzna mapy atlasy Biblioteki Uniwersytetu w Lejdzie