Tajemnica Kermy rozwiązana

| Humanistyka
Lassi, CC

To nadzwyczejne, że Kerma rozkwitała, gromadziła bogactwa, produkowała wspaniałe wyroby rzemieślnicze w tym samym czasie, gdy zamieszkujący północ ich rywale z Egiptu zmagali się z problemami przyrodnoczymi, społecznymi i politycznymi. Dotychczas nie wiedzieliśmy, dlaczego tak się działo, ale dzięki naszym pracom w Sudaniu udało się rozwiązać tę zagadkę - powiedział profesor Jamie Woodward z University of Manchester.

Przed 4200 lat Egipt nawiedziła katastrofalna trwająca 30 lat susza, która wywołała chaos trwający co najmniej stulecie. W tym samym czasie poważne problemy spowodowane przez suszę przeżywały też inne wielkie cywilazacje starożytności. A Kerma, położona na terenie dzisiejszego północnego Sudanu, rozkwitała.

Teraz z artykułu Reach-scale river dynamics moderate the impact of rapid Holocene climate change on floodwater farming in the desert Nile dowiadujemy się, jaka tajemnica tkwiła za sukcesem Kermy. Związek pomiędzy zmianami klimatycznymi, a rozwojem starożytnych cywilizacji położonych wzdłuż brzegów rzek jest słabo rozumiany, gdyż brak odpowiednich metod kontroli datowania uniemożliwiał zintegrowanie danych archeologicznych, klimatycznych i danych o wylewach rzek - stwierdził profesor Mark Macklin z University of Aberystwyth.

Zespół Macklina i Woodwarda szczegółowo przebadał wyschnięte kanały, znajdujące się obecnie w odległości 20 kilometrów od łożyska Nilu. Po raz pierwszy udało się określić daty poszczególnych wylewów Nilu. Uczeni stwierdzili, że przez 1000 lat (w latach 2500 - 1500 przed Chrystusem) Kerma znajdowała się w obszarze, który można porównać z ekosferą pozasłonecznych systemów planetarnych. Pomimo zmian klimatycznych, które ciężko doświadczały inne cywilizacje, Nil zapewniał Kermie dobrobyt. Rzeka wylewała na tyle obficie, że nawadniała pola, ale jej poziom nigdy nie podnosił się na tyle, by niszczyć osady ludzkie. Rzeka przyczyniła się też do końca Kermy. Istniejące 1000 lat państwo zostało w końcu dostknięte poważną suszą, a Egipcjanie, których kłopoty w międzyczasie się skończyły, dokonali inwazji na południowego sąsiada.

Sukces Kermy nie zależał tylko i wyłącznie od Nilu. Ważną rolę w gospodarce królestwa odgrywała też hodowla zwierząt, która jest mniej uzależniona od zmian w zasięgu wylewów, pozwala na większą mobilność i lepsze radzenie sobie ze zmianami klimatycznymi.

Kerma Egipt Nil wylew cywilizacja królestwo Mezopotamia