Druga edycja konkursu Lider Fotoniki

| Ciekawostki
Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów serdecznie zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu Lider Fotoniki.

Lider Fotoniki to innowacyjny w swojej formule konkurs dla studentów oraz absolwentów polskich uczelni, prowadzących badania z zakresu fotoniki. W konkursie udział może wziąć każdy, kto w okresie od 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku obronił pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską z zakresu fotoniki na studiach stacjonarnych, wieczorowych oraz niestacjonarnych wszystkich polskich uczelni wyższych.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac naukowych z zakresu fotoniki i nagrodzenie ich twórców. Szukamy zdolnych ludzi, którzy mają ciekawe pomysły i z fotoniką łączą swoją przyszłość. Wyróżniane będą przede wszystkim prace o charakterze aplikacyjnym. Kapituła Konkursu, złożona z naukowców oraz przedsiębiorców z branży fotonicznej, wybierze autorów najlepszych prac i zaprosi ich do udziału w Finale Konkursu. Finał będzie składał się z Etapu Prezentacji, podczas którego uczestnicy będą musieli przekonać Kapitułę do zalet wdrożeniowych pomysłów zawartych w swoich pracach oraz Uroczystego Rozstrzygnięcia, kiedy to w obecności zaproszonych gości z branży fotonicznej nastąpi wyróżnienie laureatów konkursu.

Aby zgłosić się do II edycji konkursu Lider Fotoniki, należy do dnia 15 kwietnia 2016 roku wysłać drogą elektroniczną w formacie PDF:
1) jeden egzemplarz pracy dyplomowej,
2) opinię promotora,
3) życiorys autora, zawierający dorobek naukowy, dane kontaktowe (nr telefonu, adres mailowy, adres do korespondencji), informacje o obronie pracy (nazwisko promotora, nazwisko recenzenta/recenzentów, datę obrony, miejsce obrony i uzyskaną ocenę),
4) streszczenie pracy (do 5 stron A4),
5) krótkie uzasadnienie wyboru tematyki i wskazanie jej innowacyjności oraz możliwych zastosowań.

Prace i załączniki należy wysłać drogą elektroniczną do 15 kwietnia 2016 roku na adres: konkurs@pcfs.org.pl.
Ewentualne pytania prosimy kierować na ten sam adres mailowy.

Nagrodą główną w konkursie jest 3-miesięczny płatny staż (3 tys. zł/m-c) w warszawskiej firmie InPhoTech lub nagroda finansowa w wysokości 3 tysięcy złotych (do wyboru). Autorzy najlepszych prac i prezentacji z każdej kategorii otrzymają wyróżnienia w postaci nagród pieniężnych. Ponadto przewidziane są wyróżnienia dodatkowe, również w postaci praktyk czy staży w firmach związanych z branżą fotoniczną.

Interesujesz się fotoniką? Masz świetne pomysły?  Marzy Ci się praca w prężnie rozwijającej się firmie fotonicznej? Zgłoś się do naszego konkursu, oczaruj Kapitułę, zostań Liderem Fotoniki i zacznij spełniać swoje marzenia! Ten konkurs może być początkiem Twojej drogi do sukcesu w branży fotonicznej!

Głównym organizatorem konkursu jest Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów. Współorganizatorami są: firmy InPhoTech i Fibrain oraz kawiarnia Chmiel Cafe. Patronatem medialnym konkurs objęły: Magazyn VIP, FAKTY Magazyn Gospodarczy oraz Rynek Inwestycji.

Więcej informacji o konkursie oraz regulamin dostępne są na stronie Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów.

Lider Fotoniki konkurs praca staż