Znaleziono najstarsze zabytki pisane Wielkiej Brytanii

| Humanistyka

W centrum Londynu znaleziono najstarsze na terenie Wielkiej Brytanii zabytki pisane. Archeolodzy odkopali 405 tabliczek datowanych na lata 43-80 po Chrystusie. Rok 43 wyznacza początek rzymskiego podboju Brytanii. Tabliczki pozwalają na poznanie życia Londynu z I wieku, gdyż zawierają pierwsze znane pisemne wzmianki o tym mieście.

Przed rzymską inwazją Londyn nie istniał, przypomina historyk Roger Tomlin z Uniwersytetu w Oksfordzie. W miejscu, gdzie obecnie wznosi się miasto istniały rozproszone osady w stylu Dzikiego Zachodu. Dzięki nowo odkrytym zabytkom dowiadujemy się, że założonym przez Rzymian mieście bardzo szybko pojawili się ludzie różnych zawodów - od żołnierzy i kupców, poprzez sędziów, aż po browarnika. Od lat prowadzę wykopaliska wokół Londynu i nigdy nie sądziłam, że pod koniec I wieku miasto miało tak urozmaiconą społeczność - mówi Sophie Jackson, która kieruje wykopaliskami z ramienia Museum of London Archeology.

Dotychczas najstarszymi znanymi zabytkami piśmiennictwa w Wielkiej Brytanii były drewniane i woskowe tabliczki odkryte w forcie Vindolanda w pobliżu Muru Hadriana. Są one o co najmniej 40 lat starsze od obecnie znalezionych zabytków.
Najnowsze znalezisko to drewniane tabliczki, które w przeszłości były pokryte woskiem. Wosk nie przetrwał, ale drewno - które zachowało się dzięki temu, że zostało pokryte ubogim w tlen mułem - jest w dobrym stanie. Na tabliczkach pozostały ślady pisma, które pozwoliły na ich odczytanie. Dotychczas specjaliści poznali treść 87 z nich. Znajduje się wśród nich najstarszy datowany dokument znaleziony na Wyspach. To zapis finansowy z dnia 8 stycznia 57 roku. Inna tabliczka, datowana na lata 65-80 wspomina o Londynie. Dokument jest więc o 50 lat wcześniejszy niż wzmianka o tym mieście poczyniona przez Tacyta. Z jeszcze innej tabliczki, noszącej datę 21 października 62 roku dowiadujemy się o umowie na dostawę zaopatrzenia z Verulamium (obecnie St. Albans w Hertfordshire) do Lndynu. Transkację zawarto zaledwie rok po stłumieniu powstania Icenów, którzy pod wodzą królowej Boudiki zbuntowali się przeciwko Rzymianom. To świadczy, zdaniem historyków, o szybkim odradzaniu się Londinium po tym, jak miasto zostało spalone przez powstańców.

Na tabliczkach można znaleźć nazwiska niemal 100 osób różnych stanów i zawodów, zarówno ludzi wolnych, jak i niewolników.

Londyn Rzymianie tabliczka zabytek pisany Londinium