Superwulkany kształtowały Marsa?

| Astronomia/fizyka
NASA

Naukowcy zidentyfikowali prawdopodobną kalderę na Marsie. Wcześniej sądzono, że obserwowana struktura to krater powstały wskutek uderzenia. Jeśli rzeczywiście mamy do czynienia z kalderą, to jest ona pozostałością po olbrzymiej eksplozji wulkanicznej. Dotychczas w regionie Arabia Terra, w którym znajduje się Eden Patera, nie znajdowano wulkanów.

Joseph Michalski z londyńskiego Muzeum Historii Naturalnej i amerykańskiego Planetary Science Instytute postanowił bliżej przyjrzeć się Eden Patera. Zauważył, że brak mu typowych dla krateru uderzeniowego wyniesionych brzegów, a w pobliżu nie ma warstw materiału, które uderzenie powinno wyrzucić. Zaczął podejrzewać, że Eden Patera powstała wskutek aktywności wulnanicznej. Uczony skontaktował się z Jacobem Bleacherem, wulkanologiem z NASA. Ten zidentyfikował w Eden Patera liczne struktury, które zwykle świadczą o działalności wulkanicznej. Później uczeni przyjrzeli się innym strukturom z Arabia Terra i stwierdzili, że kilka kolejnych domniemanych kraterów może być pozostałością po gigantycznych erupcjach wulkanicznych. Jeśli tylko kilka takich wulkanów było w przeszłości aktywnych, mogły one w znaczący sposób wpłynąć na ewolucję Marsa - mówi Bleacher.

Mars krater kaldera Arabia Terra Eden Patera wulkan