Paleolityczne stanowisko sprawiania słoni

| Humanistyka
Greek Ministry of Culture

W Megapolis w Grecji natrafiono na stanowisko z dolnego paleolitu (Marathousa 1), na którym sprawiano słonie Elephas antiquus.

Marathousa 1 jest zlokalizowane w kopalni odkrywkowej węgla, w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się brzeg płytkiego jeziora. Poza kamiennymi artefaktami w różnych warstwach, odkryto niemal kompletny szkielet E. antiquus, a także świetnie zachowane pozostałości zwierząt (gryzoni, ptaków, płazów, gadów, mięczaków i owadów) i roślin (drewno, nasiona, owoce).

Powiązanie kamiennych artefaktów ze szkieletem słonia oraz ślady nacięć na kościach wskazują, że Marathousa 1 była miejscem sprawiania zdobyczy. Wstępne datowanie szacuje wiek stanowiska na środkowy plejstocen.

Zespół z greckiego Ministerstwa Kultury (Ephorate of Paleoanthropology and Speleology) i Uniwersytetu w Tybindze natrafił na kamienne narzędzia, za pomocą których myśliwi prawdopodobnie odcinali mięso od kości. To czyni Megapolis jedynym miejscem na Bałkanach, gdzie znaleziono dowody na sprawianie słoni we wczesnym paleolicie - podkreśla prof. Katerina Harvati.

Marathousa 1 to jedno z najstarszych stanowisk archeologicznych w Grecji. Przez region przebiegały prawdopodobnie trasy migracji ludzi do Europy. Tutaj też w czasie zlodowaceń chroniły się flora, fauna i ludzkie populacje.

Mimo kluczowego położenia geograficznego obszar ten mało badano pod kątem paleoantropologicznym i paleolitycznym, bo tradycyjnie skupiano się na późniejszej prehistorii i czasach klasycznych. Wskutek tego dysponujemy niewieloma informacjami nt. dolnego paleolitu w Grecji. Marathousa 1 ma ogromne znaczenie dla zrozumienia wzorców rozpraszania się ludzi po Europie, a także przystosowań i zachowania wczesnych ludzi z regionu.

Wykopaliskami kierują dr Eleni Panagopoulou i prof. K. Harvati.

Megapolis Grecja stanowisko Marathousa 1 Elephas antiquus słoń Katerina Harvati Eleni Panagopoulou