Microsoft - najbardziej szanowana firma w USA

| Technologia

Firma Harris Interactive po raz kolejny opublikowała wyniki swoich badań RQ („iloraz reputacji”), za pomocą których co roku układana jest lista najbardziej szanowanych firm w Stanach Zjednoczonych. Podczas badań branych jest 20 czynników, zgrupowanych w sześciu działach: produkty i usługi, środowisko w miejscu pracy, wyniki finansowe, odpowiedzialność społeczna, wizjonerstwo i przywództwo, zdolność do odwoływania się do emocji.

Tegorocznym zwycięzcą okazał się Microsoft, który awansował na początek stawki z siódmego miejsca. Koncern zdobył 80,74 punktu na 100 możliwych. Przed rokiem jego wynik wyniósł 78,11. Drugie miejsce zajął, z wynikiem 80,44 pkt. ubiegłoroczny zwycięzca, firma Johnson&Johnson, a na trzecim znalazł się koncern 3M.

Google zajęło 4. miejsce, Sony uplasowało się na 8., Amazon na 11., a Intel na 16. Microsoft znacznie wyprzedził swoich największych konkurentów Apple’a (22.) i IBM-a (26.).

Badania Harris Interactive podzielone są na dwa etapy. W pierwszym z nich, etapie nominacji, przepytano 7886 osób. Każdy z respondentów miał wskazać dwie firmy o najlepszej i dwie o najgorszej reputacji. Spośród wszystkich wymienionych w tym badaniu firm i marek (pod uwagę brano też wymienione najbardziej rozpoznawane nazwy czy znaki firmowe, respondenci nie musieli wiedzieć, do jakiej firmy należą) wybrano 60 najczęściej wspominanych.

Podczas drugiego etapu przepytano 22 480 osób (również próba reprezentatywna). Każda z nich mogła wybrać z listy 60 jedną lub dwie firmy, z którą była w jakikolwiek sposób zaznajomiona. Następnie wypełniała szczegółową ankietę, która obejmowała 20 wspomnianych cech.

Każda z 60 firm została oceniona przez co najmniej 279 osób, średnia wynosiła 596 osób.
Na podstawie otrzymanych odpowiedzi wyliczono następnie wynik dla każdej z firm.

Microsoft Intel Apple IBM Sony RQ iloraz reputacji Harris Interactive