Modraszek wędruje na północ

| Nauki przyrodnicze
Hectonichus, CC

Zmiany klimatyczne mają i będą miały negatywny wpływ na wiele gatunków zwierząt. Ale są i takie, które już teraz na nich korzystają. Brytyjscy naukowcy informują, że rzadki do niedawna motyl modraszek agestis zwiększa swój zasięg oraz liczbę osobników gatunku.

Wpływ zmian klimatycznych na gatunki nie jest tak prosty, jakby się mogło wydawać. Na przykład mimo ocieplającego się klimatu zauważono zmniejszanie się liczebności jaszczurek i płazów, którym ciepło powinno sprzyjać.

Oczywiście wpływ na gatunki ma wiele różnych czynników. Jednak w przypadku modraszka agestis klimat wydaje się odgrywać kluczową rolę. Według danych U.K. Butterfly Monitoring Scheme w ciągu ostatnich 20 lat gatunek ten zwiększył swój zasięg o 80 kilometrów na północ. Zauważono, że dzięki cieplejszym miesiącom letnim modraszek zaczął korzystać w Wielkiej Brytanii z tych samych roślin, z których korzysta na kontynencie. Wcześniej ograniczał się tylko do czystkowatych.

Rozszerzanie habitatu na północ wiąże się z jego utratą na południu, gdzie robi się zbyt gorąco dla modraszka. Gatunek rozkwita na Wyspach, jednak traci siedliska na kontynencie. Całościowy obraz nie jest już zatem tak korzystny.

Obserwacje dotyczące modraszka są zgodne modelem stworzonym przez Olivera Schweigera z niemieckiego Helmholtz Zentrum für Umwetforschung. Wynika z niego, że nawet gatunki latające - jak ptaki czy motyle - które są w stanie pokonać większość przeszkód terenowych, będą miały spore kłopoty, by zrekompensować utratę południowych habitatów zasiedlaniem nowych terenów na północy. Schweiger zauważa jednak, że dobrym znakiem jest fakt przesuwania się zasięgu różnych użytecznych roślin, co jednak pozwala gatunkom na przystosowanie się. Jego zdaniem nie powinniśmy nie doceniać zdolności gatunków do adaptacji.

Modraszek agestis zmiany klimatyczne zasięg habitat motyl