Podczas prac w Bibliotece Króla w Wilanowie dokonano szeregu interesujących odkryć

| Humanistyka
Andrzej Kazberuk, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Trwa konserwacja wnętrza jednej z najbardziej znanych komnat pałacu wilanowskiego - Biblioteki Króla. Podczas prac badawczych dokonano ciekawych odkryć. Okazało się np., że trzynaście figurek puttów miało jeszcze do 1835 r. skrzydełka przestrzenne. Przypominały one skrzydełka ważek i były prawdopodobnie wykonane z miedzianej blachy pomalowanej w kolorze sztukaterii.

Andrzej Kazberuk, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Andrzej Kazberuk, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Karolina Grams, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Dotąd przeprowadzono dwa etapy prac konserwatorskich i restauratorskich. Kolejny - już ostatni - powinien się zakończyć wraz z bieżącym rokiem.

Na początku opróżniono pomieszczenie, a także zabezpieczono XVII-w. posadzkę i ściany. Tonda, medaliony i ich złocone ramy przetransportowano do pracowni konserwatorskiej na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Tam wykonano prace dokumentacyjne i badawcze. Specjaliści dokonali też analizy wszystkich zabytków. Obrazy zbadano w świetle ultrafioletowym, podczerwonym, paśmie widzialnym oraz zakresie promieniowania rentgenowskiego, z kolei płaskorzeźby poddano analizie optycznej i akustycznej, a także mapowano stan zachowania po oczyszczeniu powierzchni. W laboratoriach przeanalizowano podłoża, zaprawy i powłoki malarskie oraz zabezpieczające. Eksperci zajęli się też badaniami historycznymi, porównawczymi i przeanalizowali dostępną dokumentację. Dzięki opracowaniu specjalnej zaprawy o składzie podobnym do oryginału uzupełniono znalezione ubytki.

Dzięki badaniom archeologicznym i archiwalnym trafiono na ślady co najmniej dwóch przekształceń architektonicznych. Pierwsza przebudowa miała miejsce przed 1730 rokiem. Wówczas bibliotekę przebudowano i usunięto podział na dwa pomieszczenia. W 1835 roku zostały zdemontowane metalowe elementy dekoracyjne, blaszane kokardy i skrzydełka puttów. Przeprowadzono wówczas też konserwację obrazów. Okazało się, że jedynie 2 z 37 figur puttów nie mają skrzydełek, a do roku 1835 skrzydełka przestrzenne posiadało 13 puttów. Dzięki analizie składu zapraw i stosowanej techniki potwierdzono, że oryginalna dekoracja biblioteki została wykonana przez XVII-wieczny włoski warsztat wędrowny.

Dowiedzieliśmy się również, że początkowo pomieszczenie było ogrzewane za pomocą kominka, który później zastąpiono piecem. Do dzisiaj zachował się pięknie dekorowany XIX-wieczny majolikowy piec z ukrytą symboliką masońską. Co prawda usunięto go z pałacu w latach 60. XX wieku, ale można go zobaczyć w Pawilonie Rzeźby.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zapowiada, że po zakończeniu prac opublikowanych zostanie więcej informacji o odkryciach i aktualnym stanie wiedzy, a w przyszłym roku zostanie wydana monografia dotycząca wystroju Biblioteki Króla.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Biblioteka Króla