NASA prosi o pomysły na wyposażenie lądownika

| Astronomia/fizyka
NASA

NASA wystosowała apel do społeczności naukowej, w którym prosi specjalistów, by zastanowili się, jakie instrumenty mogłyby znaleźć się na lądowniku, który miałby trafić na księżyc Jowisza, Europę.

Obecnie NASA pracuje nad wartą 2 miliardy USD misją Europa Clipper, w ramach której wysłano by orbiter okrążający Jowisza i badający Europę. Pod koniec 2015 roku Kongres USA zalecił Agencji, by rozważyła dodanie lądownika do misji. NASA stwierdziła już, że lądownik mógłby zostać wysłany osobnym pojazdem i nie stanowiłby części misji Clipper.

Na razie lądownik jest jedynie koncepcją, a nie zatwierdzoną misją. Nie wiadomo też, na ile jest to pomysł realny. W przyszłorocznym budżecie NASA nie przewidziano bowiem pieniędzy na budowę takiego urządzenia.

NASA dysponuje jednak w bieżącym roku pieniędzmi na realizację ogłoszeń dotyczących nowych koncepcji. Stąd też prośba do ekspertów, by wstępnie rozważyli pomysł lądownika i instrumentów, które mogłyby się na nim znaleźć. Powołano już zresztą 21-osobowy Science Definiton Team, który w swoim raporcie uznał, że ewentualny lądownik powinien zostać wyposażony w analizator materii organicznej, mikroskop i spektrometr wibracyjny.

Wybór instrumentów dla potencjalnego lądownika odbędzie się w dwóch krokach. Najpierw do Fazy A zostanie wybranych około 10 propozycji, które zostaną przeznaczone, a następnie pomysłodawcy otrzymają po około 1,5 miliona dolarów i będą mieli 12 miesięcy na rozwinięcie swoich pomysłów. Część z nich może następnie zostać wybranych i wziąć udział w misji lądownika.
NASA zastrzega, że proponowane instrumenty muszą służyć co najmniej jednemu z trzech celów, którymi są poszukiwanie życia na Europie, ocena przydatności księżyca do zamieszkania, zbadanie właściwości powierzchni i tego co znajduje się pod powierzchnią Europy.

NASA Europa lądownik