Kongres USA chce marsjańskiej misji załogowej w 2033 roku

| Astronomia/fizyka
Kmccoy, CC

Do prezydenta USA wysłano NASA Transition Authorization Act of 2017. Ustawa, która przeszła już przez obie izby Kongresu zobowiązuje NASA do rozważenia możliwości zorganizowania w 2033 roku załogowej misji na Marsa.

Ustawa zawiera sekcję 435 zatytułowaną „Raport Mars 2033”, w której czytamy m.in. nie później niż 120 dni po wejściu ustawy w życie administrator NASA skontaktuje się z niezależną, pozarządową organizacją inżynieryjno-techniczną, w celu przeprowadzenia studium wykonalności załogowej misji na Marsa w roku 2033. Studium takie powinno obejmować kwestie techniczne, testowe, logistyczne i plany operacyjne zakładające użycie Space Launch System, Oriona i innych systemów umożliwiających przeprowadzenie załogowej misji na Marsa do roku 2033; coroczne propozycje budżetowe, w tym szacunki kosztów, uwzględniające kwestie techniczne, testowe, logistyczne i plany operacyjne mające na celu przeprowadzenie załogowej misji na Marsa do roku 2033 [...] Nie później niż 180 dni po wejście ustawy w życie administrator NASA dostarczy odpowiedniemu komitetowi Kongresu raport na temat powyższego studium, zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące załogowej misji na Marsa w roku 2033. Nie później niż 60 dni od dostarczenia raportu administrator przekaże odpowiedniemu komitetowi Kongresu ocenę wykonaną przez Komitet Doradczy NASA, który odpowie na pytanie, czy przeprowadzenie w 2033 roku załogowej misji na Marsa leży w strategicznym interesie Stanów Zjednoczonych w świetle prowadzonego programu eksploracji przestrzeni kosmicznej.

Od momentu, gdy ustawa trafi na biurko prezydenta Donald Trump ma 10 dni (nie licząc niedziel), na jej podpisanie lub zawetowanie. Jeśli nie podejmie żadnych działań, a Kongres obraduje, to ustawa automatycznie wchodzi w życie. Jeśli ją zawetuje, a Kongres obraduje, weto może zostać odrzucone większością 2/3 głosów w każdej z izb Kongresu.

Dotychczas Donald Trump nie zawetował żadnej ustawy, a biorąc pod uwagę jego program polityczny należy się spodziewać, że jest zwolennikiem organizacji załogowej misji na Marsa raczej we wcześniejszym niż późniejszym terminie. Należy jednak brać pod uwagę, że prezydent USA podpisuje lub wetuje ustawę w całości, a nie w części. NASA Authorization Act to olbrzymia ustawa, a kwestie załogowej misji na Marsa stanowią jej niewielką część. Nie można więc być całkowicie pewnym, czy prezydent ją zaaprobuje. Jeśli jednak Donald Trump podpisze ustawę, to – jak wynika z zacytowanych powyżej paragrafów – jeszcze w bieżącym roku dowiemy się czy USA zorganizują załogową misję na Marsa do roku 2033.

NASA Kongres Mars misja załogowa