NASA komercjalizuje niską orbitę okołoziemską

| Astronomia/fizyka
NASA

Przed kilkoma miesiącami NASA poinformowała o przedłużeniu misji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Teraz Agencja zwróciła się do prywatnych przedsiębiorstw, naukowców i wszystkich zainteresowanych o składanie propozycji dotyczących komercyjnego wykorzystania ISS oraz niskiej orbity okołoziemskiej (LEO).

Propozycje można przesyłać do 30 czerwca. NASA chce się dowiedzieć, w jaki sposób może w większym stopniu, za pomocą ISS, pomóc przemysłowi kosmicznemu w całkowicie samodzielnym wykorzystywaniu LEO.

Działania takie mają na celu zwolnienie NASA z obowiązku obecności na LEO. Agencja chce zająć się eksploracją głębszych części przestrzeni kosmicznej i całość działań w pobliżu Ziemi pozostawić w rękach prywatnych. Dlatego też jest zainteresowana w zredukowaniu lub całkowitym usunięciu przeszkód w komercyjnym wykorzystanie LEO.

Wśród wysłanych do NASA propozycji powinny znaleźć się m.in. opis prywatnych działań i innych aktywności prowadzonych na ISS, które będą miały znaczenie dla przyszłego rozwoju przemysłu kosmicznego, opis działań załogowych zarówno na ISS jak i na innych stacjach kosmicznych, opis barier, które obecnie uniemożliwiają osiągnięcie wspomnianych wcześniej celów oraz opis działań, jakie może przeprowadzić NASA by ułatwić przemysłowi kosmicznemu wykorzystywanie LEO w większym stopniu. NASA zastrzega, że w przyszłości prawdopodobnie będzie chciała prowadzić działania na LEO, dlatego też Agencja domaga się też opisu zasobów, które będzie musiała nabyć od przemysłu kosmicznego, by już po zakończeniu działalności ISS móc wysyłać swoich naukowców na komercyjne stacje kosmiczne.

Agencja przypomina też, że prywatne załogi na ISS będą musiały przestrzegać obowiązujących tam przepisów.

NASA LEO niska orbita okołoziemska ISS Międzynarodowa Stacja Kosmiczna