NASA udostępnia potężną bazę danych nt. klimatu

| Nauki przyrodnicze
NASA

NASA opublikowała szczegółowe prognozy dotyczące zmian temperatury i opadów do roku 2100. Dane pokazują globalne zmiany na szczeblu regionalnym. Powstały one dzięki wykorzystaniu 21 różnych modeli klimatycznych przy założeniu różnych scenariuszy dotyczących emisji dwutlenku węgla. Prognoza została przygotowana niezwykle szczegółowo, w skali poszczególnych dni i miast. Eksperci mają nadzieję, że pomoże ona włodarzom miast w przygotowaniu się na takie zdarzenia jak susze, powodzie, fale upałów czy spadki produkcji żywności.

Analiza została przygotowana za pomocą NASA Earth Exchange (NEX). To wielka platforma bazodanowa obsługiwana przez NASA Advanced Supercomputing Center. W 2013 roku NEX opublikowało podobną prognozę dla kontynentalnych Stanów Zjednoczonych.

Eksperci NASA połączyli dane z pomiarów z najlepszymi dostępnymi modelami klimatycznymi. Modele symulowały dwie sytuacje: jedna, to pozostanie przy takim wzroście emisji CO2 na jaki wskazują obecne trendy, drugi, określony jako sytuacja ekstremalna, symuluje znaczny wzrost emisji. Symulację przygotowano z rozdzielczością rzędu 25 kilometrów dla lat 1950-2100. W liczącym sobie 11 terabajtów zestawie danych znalazły się szacunki minimalnej i maksymalnej temperatury oraz opadów dla każdego dnia na całym obszarze kuli ziemskiej.

Dane NEX oraz narzędzie analityczne zostały udostępnione na platformie OpenNEX, która powstała dzięki współpracy NASA i Amazona. Korzysta ona z chmury Amazon Web Services.

Na stronach NASA znajdziemy dodatkowe informacje na temat zestawu danych, wspomniane dane oraz informacje o OpenNEX i materiały szkoleniowe.

NASA klimat baza danych analiza