Rekordowo ciasna formacja pozaziemska

| Astronomia/fizyka
NASA

Przed tygodniem, w ramach misji Magnetospheric Multiscale (MMS), NASA pobiła rekord bliskości lotu formacji w przestrzeni pozaziemskiej. Cztery pojazdy MMS leciały w odległości zaledwie 7,2 kilometra jeden od drugiego. Poprzedni rekord - z października 2015 roku - również należał do MMS i wynosił około 10 kilometrów.

Formacja MMS ma kształt piramidy. Każdy z pojazdów znajduje się w jedym z rogów. Dzięki takiemu kształtowi, zwanemu tetrahedron, MMS może dokonywać trójwymiarowych obserwacji rekoneksji magnetycznej. Misja MMS wystartowała 12 marca 2015 roku. Jej zadaniem jest badanie wspomnianej rekoneksji magnetycznej. To zjawisko występujące w plazmie. MMS krąży wokół Ziemi i przelatuje przez obszary, o których wiadomo, że zachodzi tam rekoneksja magnetyczna. Od strony oświetlanej przez Słońce rekoneksja prawdopodobnie łączy linie pola magnetycznego Słońca z liniami ziemskiego pola magnetycznego, dzięki czemu materiał i energia ze Słońca trafiają do ziemskiej magnetosfery. Od strony nieoświetlonej przez Słońce rekoneksja prawdopodobnie powoduje powstawanie zorzy polarnej.

Rekoneksja magnetyczna to jeden z najważniejszych procesów we wszechświecie. W jej wyniku energia przechowywana w postaci pól magnetycznych zostaje zamieniona w ciepło oraz energię napędzającą cząstki i przepływ materii. Wiele sond gromadziło dane dotyczące rekoneksji magnetycznej. Misja MMS jest pierwszą, której celem jest zbadanie tego zjawiska.

Zacieśnianie formacji MMS i przybliżanie do siebie sond nie ma na celu bicia rekordów. Im mniejsze są odległości pomiędzy czterema pojazdami, z tym większą dokładnością można badać rekoneksję magnetyczną.

NASA misja MMS rekoneksja magnetyczna