Duże zanieczyszczenie zagraża rafie zatoki Guánica

| Nauki przyrodnicze
NOAA

Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) mierzyła poziom zanieczyszczenia osadów z zatoki Guánica w Portoryko. Okazało się, że występują tam jedne z najwyższych stężeń polichlorowanych bifenyli (PCB), chlordanu, chromu i niklu, jakie odnotowano od początku programu monitoringu National Status & Trends, czyli od 1986 r.

Badacze z Coastal Services Center NOAA analizowali ekologię tutejszej rafy. Dzięki temu chcieli opisać stan wyjściowy, do którego można by przyrównać sytuację będącą skutkiem wdrożenia nowych strategii zarządzania zanieczyszczeniem. Skupiano się m.in. na typach habitatu, okrywie koralowców czy stresorach związanych z zanieczyszczeniem.

Stężenia zanieczyszczeń stanowią poważne zagrożenie [...] dla koralowców, ryb i fauny bentosowej [...]. Obserwowaliśmy także niższe wskaźniki zdrowia biologicznego; chodzi m.in. o ilość koralowców pokrywających dno zatoki Guánica (w porównaniu do przyległego obszaru badawczego La Parguera). Potrzeba dalszych badań, by stwierdzić, czy to skutek [działania] toksyn, czy innych czynników. W tym momencie nie możemy definitywnie połączyć tego z zanieczyszczeniem - wyjaśnia dr David Whitall.

NOAA zatoka Guánica zanieczyszczenie nikiel chrom chlordan polichlorowane bifenyle rafa koralowce dr David Whitall