Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach otrzyma 27 mln zł na stworzenie repozytorium genetycznego nowotworów i modernizację biobanku

| Medycyna
jarmoluk, CC (Pixabay)

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach otrzyma prawie 27 mln zł na stworzenie repozytorium genetycznego nowotworów i modernizację biobanku.

Platforma MOSAIC

Ośrodek w Gliwicach jest jednym z realizatorów projektu "ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki MOSAIC". Jego liderem jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania, a partnerami Politechnika Poznańska oraz Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy.

Projekt ma być zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jego całkowita wartość wynosi niemal 230 mln; jak wspominaliśmy, Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach dostanie z tej kwoty prawie 27 mln zł.

Głównym celem projektu jest stworzenie unikatowej platformy MOSAIC, umożliwiającej stosowanie sztucznej inteligencji do prowadzenia nowatorskich badań integrujących wielowymiarowe dane biomedyczne i kliniczne dla uzyskania nowej wiedzy i narzędzi na potrzeby powszechnie dostępnej, spersonalizowanej profilaktyki, diagnostyki i terapii medycznej – wyjaśnia dr hab. n. med. Małgorzata Oczko-Wojciechowska, kierowniczka Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii (NIO) w Gliwicach. Udział Instytutu w projekcie pozwoli [...] na rozwój nowatorskiej diagnostyki molekularnej, wykorzystywanej w procesie leczenia pacjentów onkologicznych.

Nowoczesny biobank

Co ważne, w ramach projektu w Instytucie z Gliwic powstanie nowoczesny biobank, spełniający najwyższe standardy pobierania, przechowywania, a także udostępniania materiału biologicznego pozyskiwanego od pacjentów z nowotworami złośliwymi. Do tego celu trzeba zaadaptować pomieszczenia i zadbać o odpowiedni sprzęt oraz przygotować instalację monitorującą zamrażarki głębokiego mrożenia.

Z pewnością powstanie takiego biobanku zwiększy potencjał naukowo-badawczy w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach, ale również wpłynie na postęp badań translacyjnych, czyli takich, których wyniki przekładają się na praktykę kliniczną – wyjaśnia dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski, zastępca dyrektora ds. naukowych NIO w Gliwicach.

Nowe laboratoria

Oprócz tego projekt przewiduje powstanie w Gliwicach Laboratorium Genomu Onkologicznego. Kierować nim będzie dr Oczko-Wojciechowska. Laboratorium zostanie wyposażone w sekwenator nowej generacji średniej przepustowości, serwery przechowujące dane i aparaty do automatycznego wykonania reakcji. Poza tym planowane jest utworzenie Laboratorium Analiz Polimorfizmów. Jak wyjaśniono w komunikacie NIO, będą w nim oceniane warianty tego samego genu, czyli polimorfizmy pojedynczego nukleotydu oraz ich związek z odpowiedzią na zastosowane leczenie.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, dyrektor Oddziału NIO w Gliwicach przekonuje, że tego typu inwestycje pozwolą nam dorównać kroku najlepszym światowym ośrodkom onkologicznym, albowiem w niedalekiej przyszłości leczenie onkologiczne będzie dobierane "na miarę" indywidualnego pacjenta. Standardy leczenia dedykowane dla konkretnych histologicznych typów nowotworów, oparte o wieloletnie doświadczenie pochodzące z obserwacji setek i tysięcy podobnych chorych, ustąpią miejsca spersonalizowanej recepturze różnorodnych terapii ukierunkowanych nie – jak to ma miejsce dziś – na jeden wybrany cel, lecz na wiele z nich.

Narodowy Instytut Onkologii Gliwice platforma MOSAIC biobank repozytorium genetyczne nowotworów