Tajne służby przeszkolą do walki z cyberprzestępcami

| Technologia

W USA powstaje pierwsze centrum, w którym agenci Secret Service i Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) będą szkolili policję, prokuratorów i sędziów w walce z cyberprzestępczością. National Computer Forensic Institute (NCFI) rozpocznie działalność w styczniu 2008 roku w mieście Hoover w stanie Alabama.

Randy Hillman, pomysłodawca projektu, mówi: Najpoważniejszym problemem na poziomie lokalnym są dla nas dwie rzeczy. Pierwszą jest metaamfetamina, drugą – przestępczość komputerowa. Meta, mimo, że jest to inny rodzaj narkotyku, wciąż pozostaje narkotykiem. Inaczej wygląda sprawa z przestępczością komputerową. Brakuje nam wiedzy na ten temat.

W siedzibie NCFI znajdą się sale wykładowe, laboratorium kryminalistyczne i sala konferencyjna.

Działalność centrum będzie finansowana przez DHS, który wyda na nie 9 milionów dolarów rocznie. Hillman ma nadzieję, że każdego roku przeszkoli ono około 1000 osób, a w przyszłości w kursach będą mogły uczestniczyć również osoby prywatne.

National Computer Forensic Institute NCFI cyberprzestępczość Secret Service