Zmumifikowane nogi należały do królowej Nefertari

| Humanistyka
Joann Fletcher

Międzynarodowy zespół naukowców sądzi, że 2 zmumifikowane nogi z wystawy we włoskim muzeum należały do Nefertari - żony faraona Ramzesa II z XIX dynastii.

Specjaliści, wśród których znaleźli się m.in. dr Stephen Buckley i prof. Joann Fletcher z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Yorku, przeprowadzili datowanie radiowęglowe, a także badania antropologiczne, genetyczne i chemiczne. Po tym wszystkim doszli do wniosku, że najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że zmumifikowane nogi naprawdę należały do królowej Nefertari.

Nefertari była pierwszą, najwyższą żoną Ramzesa II. Świadczy o tym odkryty w 1904 r. przez Ernesta Schiaparellego wspaniały grobowiec (QV66) w Dolinie Królowych, do którego Fletcher zyskała niedawno dostęp. Choć splądrowano go już w starożytności, nadal znajdowały się w nim obiekty, które zostały przesłane do Muzeum Egipskiego w Turynie. Należały do nich uszkodzony sarkofag z różowego granitu, połamane meble, słoje, uszebti, para sandałów czy wspominane wcześniej zmumifikowane nogi (zachowały się fragmenty kości piszczelowych i udowych). Nogi mogły co prawda stanowić część późniejszego pochówku (zdarzało się to często w innych grobowcach w regionie), ale skoro nigdy ich nie badano, postanowiono je poddać różnorakim analizom.

Szczątki prześwietlono na miejscu w Muzeum. By określić rozmiar kolana, szerokość kłykcia przyśrodkowego kości udowej porównano do próbek współczesnych i starożytnych (z Metapontionu, starożytnego miasta w południowej Italii nad Zatoką Tarencką). Okazało się, że nogi należały do kobiety w wieku ok. 40 lat. Analizy chemiczne dr. Buckleya pozwoliły ustalić, że materiały wykorzystane do mumifikacji pasują do XIII w. p.n.e.

Dowody, jakie udało nam się zebrać w przypadku szczątków Nefertari, nie tylko uzupełniają nasze badania nad królową i jej grobowcem. Stanowią też kolejny fragment układanki dot. [tradycji] egipskiej mumifikacji - podsumowuje Fletcher.

Nefertari zmumifikowane nogi badania Ramzes II Stephen Buckley Joann Fletcher