Życie w mieście służy pająkom

| Nauki przyrodnicze
zayzayem (Michael Zimmer), CC

Pająki z australijskich miast radzą sobie lepiej od Nephila żyjących w wiejskich habitatach: rosną większe i mogą mieć więcej potomstwa.

Studium zespołu doktorantki Elizabeth Lowe z Uniwersytetu w Sydney pokazało, że bezkręgowce są wrażliwe na urbanizację, ale nie na wszystkie gatunki życie w mieście wpływa negatywnie.

Choć wiele gatunków nie przeżywa postępującej urbanizacji i [...] utraty naturalnych habitatów, inne łączą bardziej skomplikowane związki z antropogenicznymi przekształceniami krajobrazu.

Biolodzy zebrali w rejonie Sydney przedstawicieli gatunku Nephila plumipes. Pająki te występują na australijskim wybrzeżu: zarówno w miastach, jak i w naturalnych środowiskach. Po osiągnięciu dojrzałości do końca życia pozostają w tej samej lokalizacji.

Oceniliśmy stopień urbanizacji 20 stanowisk, a następnie przyjrzeliśmy się zmianom dotyczącym wielkości pająków, zasobów tłuszczu oraz wagi jajników - opowiada Lowe.

Okazało się, że N. plumipes z rejonów z większą pokrywą roślinną były mniejsze. Pająki z obszarów zurbanizowanych (z większą liczbą domostw, częstością występowania twardych nawierzchni oraz gęstością zaludnienia) były zaś pokaźniejsze.

Australijczycy zauważyli także, że pajęcza zdolność do rozmnażania, mierzona wzrostem wagi jajników, także rosła w rejonach zurbanizowanych. Zaobserwowane różnice można wyjaśnić za pomocą 2 czynników: temperatury i dostępności ofiar. Twarde powierzchnie i brak roślinności prowadzą do efektu zwanego miejską wyspą ciepła, [...] a wyższa temperatura wiąże się ze zwiększonym wzrostem [...] u bezkręgowców. Nie bez znaczenia pozostaje również oświetlenie miast, które przyciąga owady. Większa dostępność pokarmu oznacza większe, cięższe i bardziej płodne pająki.

Nephila plumipes miasto wieś urbanizacja gabaryty wielkość waga jajników rozmnażanie potomstwo Elizabeth Lowe