Rzadka skamieniałość zgnieciona w czasie fosylizacji

| Nauki przyrodnicze
University of Leicester

Za życia ok. 520 mln lat temu Nidelric pugio przypominał pokryty kolcami balon, lecz jego odkryta w Chengjiang w Chinach bardzo rzadka skamieniałość wygląda raczej jak ptasie gniazdo. Rzuca ona nieco światła na życie w prehistorycznych morzach.

University of Leicester

Pracami chińsko-brytyjskiego zespołu kierował prof. Xianguang Hou z Yunnan University. Zwierzę nazwane na cześć zmarłego niedawno prof. Richarda Aldridge'a z Uniwersytetu w Leicester należy prawdopodobnie do rodziny Chancelloriids.

Opisując źródłosłów nazwy, naukowcy podkreślają, że łac. Nidus oznacza "ptasie gniazdo" lub "wyobrażone podobieństwo do", natomiast adelric odnosi się do staroangielskiego imienia Aedelic (adel - "szlachetny" i ric - władca), od którego z kolei pochodzi nazwisko Aldridge.

W ciągu 30 lat zbierania nasi chińscy koledzy natrafili w Chengjiang na jedną tylko skamieniałość tego tajemniczego zwierzęcia. Niezwykle rzadkie znalezisko pokazuje, jak dziwne i zróżnicowane kształty przyjmowały wczesne zwierzęta - podkreśla dr Tom Harvey z Uniwersytetu w Leicester.

W skałach sprzed 520 mln w Chengjiang można znaleźć fosylia różnych form życia; zachowały się nawet ślady tkanek miękkich, w tym nóg, oczu, przewodów pokarmowych, a nawet mózgu. W przypadku wielu zwierząt można wskazać współczesnych krewnych. Innych skamieniałości nie można jednak odnieść do niczego, co dziś żyje (do grupy tej należą m.in. Chancelloriids).

Zazwyczaj dostajemy połamane szczątki szkieletów prehistorycznych zwierząt. W okazie tym widzimy jednak, jak różne fragmenty szkieletu się ze sobą łączyły. W ten sposób zyskujemy cenne informacje nt. funkcjonowania, kontaktów z innymi zwierzętami czy ochrony przed drapieżnikami - podsumowuje Tom Hearing.

Nidelric pugio Chiny skamieniałość Chengjiang Chancelloriids Richard Aldridge Xianguang Hou