Góry mieszają w oceanach

| Nauki przyrodnicze
Clearly Ambiguous, CC

Procesy zachodzące w oceanach należą do najważniejszych zjawisk wpływających na klimat planety. A jednym z najistotniejszych procesów jest sposób mieszania się wód oceanicznych. Jeszcze do niedawna naukowcy nie wiedzieli, jak przebiega to mieszanie się. Z tego też powodu zjawisko takie nie było szczegółowo uwzględniane w modelach klimatycznych. Teraz, po latach badań, uczeni uzupełnili naszą wiedzę.

Naukowcy z University of Exeter, University of East Anglia, University of Southampton, Woods Hole Oceanographic Instiutution, British Antarctic Survey i Scottish Association for Marine Science opisali wyniki swoich prac na łamach Nature.

Uczeni zbadali sposób mieszania się wody w Oceanie Południowym, wypuszczając przed laty do południowo-wschodniego Pacyfiku znaczniki, których drogę monitorowali. Badania wykazały, że niemal nie dochodzi do pionowego mieszania się wód na Pacyfiku. Gdy jednak znaczniki dotarły do Cieśniny Drake'a, które dno jest pokryte górami, doszło do gwałtownego wymieszania się wód z różnych głębokości.

Dogłębne zrozumienie procesu mieszania się wód oceanicznych to podstawa zrozumienia całego systemu klimatycznego. Nasze badania wskazują, że niemal cały proces mieszania się wód Oceanu Południowego zachodzi w Cieśninie Drake'a i kilku innych miejscach występowania podmorskich łańcuchów górskich. Dzięki tym badaniom klimatolodzy zyskają dane, których im dotychczas brakowało - mówi profesor Andrew Watson z University of Exeter.

Podczas mieszania się różnych warstw wody dochodzi do transportu dwutlenku węgla z powietrza w głębsze warstwy oceanu. To ten proces kontroluje tempo pochłaniania przez oceany CO2 z atmosfery. Mieszanie się oceanów wpływa też na tempo transferu ciepła zawartego w wodach w kierunku biegunów.

Ocean Południowy Cieśnina Drake'a mieszanie wód klimat ciepło dwutlenek węgla