Topnienie gór lodowych sprzyja pochłanianiu węgla

| Nauki przyrodnicze
Antarctic Ocean Alliance

Podczas pionierskich badań wykonanych przez naukowców z University of Sheffield wykazano, że topniejące góry lodowe uwalniają do oceanów olbrzymie ilości składników odżywczych, wspomagając w ten sposób znaczący wzrost fitoplanktonu. Mechanizm ten może odgrywać ważną rolę we wchłanianiu atmosferycznego węgla przez oceany.

Zespół pracujący pod kierunkiem profesora Granta Bigga przeanalizował pod kątem koloru wody 175 zdjęć satelitarnych. Kolor wody wskazuje na produktywność fitoplanktonu. Naukowcy brali pod uwagę okolice gór lodowych o długości co najmniej 18 kilometrów występujących na Oceanie Południowym.

Analiza obrazów z lat 2003-2013 wykazała, że zwiększona produktywność fitoplanktonu występuje w promieniu setek kilometrów od takiej roztapiającej się góry i trwa jeszcze co najmniej przez miesiąc po całkowitym zniknięciu góry. Wielkie góry lodowe mogą odgrywać ważną rolę w obiegu węgla w Oceanie Południowym. Odkryliśmy bowiem zwiększony poziom chlorofilu w promieniu co najmniej 4-10 razy większym niż długość samej góry. Zdobyte przez nas dowody wskazują, że w okolicach gór lodowych pochłanianie węgla jest 5-10 razy większe niż normalnie i że nawet 20% węgla pochłanianego przez Ocean Południowy trafia tam dzięki oddziaływaniu gór lodowych. Jeśli - jak przewidują naukowcy - w nadchodzących dziesięcioleciach cielenie się lodowców ulegnie zwiększeniu, będzie miało większy wpływ na obiek węgla niż dotychczas sądzono - mówi profesor Bigg.

Obecnie ocenia się, że Ocean Południowy pochłania około 10% węgla pobieranego z atmosfery przez oceany.

Ocean Południowy góra lodowa fitoplankton węgiel