Powstanie geologiczna mapa Ziemi

| Nauki przyrodnicze

W przyszłym tygodniu wystartuje OneGeology – projekt, w ramach którego ma powstać pierwsza geologiczna mapa Ziemi. W prace nad nią zaangażowali się naukowcy z ponad 55 krajów, a mapa zostanie udostępniona w Internecie. Naszą planetę będzie można oglądać z góry, tak, jak ma to miejsce w usłudze Google Earth.

Ian Jackson z Brytyjskiej Służby Geologicznej mówi, że wszystkie konieczne dane zostały zgromadzone. Trzeba tylko do nich dotrzeć i złożyć w jedną całość. Sądzimy, że łatwiejsza dostępność danych geologicznych zwiększy naszą wiedzę na temat czynników wpływających na zdrowie i dobrobyt ludzi – mówi Jackson.

Dokładna mapa geologiczna może pomóc w znalezieniu miejsc, które będą nadawały się na podziemne składowiska gazów cieplarnianych.. Wielu naukowców sądzi, że wpompowywanie pod ziemię dwutlenku węgla jest najlepszą metodą walki z ociepleniem klimatu.

Mapa pozwoli też zorientować się, w którym miejscu dochodzi np. do zanieczyszczenia wód pitnych w wielu punktach świata. Może się okazać, że potrzebne są spotkania na szczeblu międzynarodowym, gdy mapa ujawni, iż woda czerpana w jednym państwie jest zanieczyszczana przez inne państwo.

Głównym problemem na jaki napotkają osoby biorące udział w OneGeology, będzie niekompatybilność danych. Są one bowiem zapisywane i przechowywane w bardzo różny sposób, dlatego też najpierw trzeba będzie je przełożyć na nowy uniwersalny język geologiczny – GeoSciML.

Oficjalnie projekt wystartuje podczas spotkania geologów w Brighton, które odbędzie się pomiędzy 12 a 16 marca. Postęp prac można będzie śledzić na stronie www.onegeology.org.

OneGeology mapa geologia GeoSciML