Artystyczny recykling spamu

| Ciekawostki

Dla jednych spam to źródło zarobku, inni starają się go za wszelką cenę zwalczyć. Można go więc ciskać ze złością do elektronicznego kosza", można też potraktować z przymrużeniem oka. Niemiecki rysownik z Bonn, podpisujący się jako Őzi, zapoczątkował akcję Recycling junk into art i przekształca spamerskie hasła w komiks.

Wszystkie obrazki są czarno-białe, utrzymane w konwencji gazetowej. Twierdzenia ze śmieciowych wiadomości są potraktowane dosłownie, dlatego w szkicach występuje sporo ognia, skał, ogórków, twardzieli oraz achów i ochów. Warto pooglądać...

Özi komiks spam śmieciowe wiadomości Bonn recykling