Jaki program do pit 36 wybrać?

Podatki.info

PIT-36 – co to jest i kto musi go wypełnić?

PIT-36 to zeznanie podatkowe, za pomocą którego podatnik może się rozliczyć z urzędem skarbowym. Zeznania PIT-36 obejmują dochody, które zostały osiągnięte w danym roku. Można je złożyć w urzędzie, drogą pocztową lub elektroniczną. Wypełniają je podatnicy, których nie obowiązuje PIT-37.

Deklarację PIT-36 w zależności od wysokości osiągniętego dochodu muszą wypełnić oraz złożyć w wyznaczonym terminie wszyscy podatnicy, którzy:
- prowadzą działy specjalne produkcji rolnej,
- prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
- mają przychody z tytułu dzierżawy, najmu, podnajmu lub poddzierżawy,
- osiągają jakiekolwiek przychody zza granicy,
- posiadają przychody, od których płacą zaliczki na podatek,
- mają przychody ze źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej nieobjęte obowiązkiem odprowadzania zaliczek,
- korzystają z kredytu podatkowego na podstawie art 44 ust. 7a o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warto również wiedzieć, że istnieją formularze PIT 36LS oraz PIT 36L dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub mających dochody z działów specjalnych produkcji rolnej.

Jak wypełnić deklarację - program pit

Deklarację można wypełnić odręcznie i w pełni samodzielnie lub też skorzystać z pomocy księgowej. Innym, pozwalającym zaoszczędzić czas i pieniądze rozwiązaniem jest program do pit 36, który jest w stanie znacznie ułatwić proces obliczania wysokości dochodu i składania deklaracji. Program do pit 36 jest bardzo intuicyjny i nie wymaga lektury szczegółowych instrukcji.

PIT-36 a przychody z działalności gospodarczej

Deklarację PIT 36 muszą złożyć wszyscy podatnicy, którzy prowadzą działalność i rozliczają się na ogólnych zasadach z zastosowaniem skali podatkowej. Na jednym formularzu mogą oni uwzględnić także inne dochody, podlegające opodatkowaniu w taki sam sposób. Jeśli jednak podatnik uzyskuje przychody z działalności, rozliczanej według podatku liniowego- wówczas powinien złożyć PIT36-L.

W wyjątkowych sytuacjach, podatnik jest zobowiązany do złożenia formularza PIT-36S. To stosunkowo nietypowa forma rozliczenia, po którą należy sięgnąć, jeśli rozliczenie odbywa się po śmierci przedsiębiorcy. Formularz taki należy dostarczyć do urzędu skarbowego w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy od zgonu właściciela firmy. Powinien to zrobić zgłoszony do CEIDG zarządca sukcesyjny.Warto jednak wiedzieć, iż nie jest to obowiązkowe. Jeśli nie zrobi tego osoba, która przejęła prowadzenie firmy, rozliczenie zostanie wykonane przez urząd skarbowy bez pośrednictwa płatnika.

PIT 36 program