Pierwsze poklatkowe nagranie regeneracji odnóża

| Nauki przyrodnicze
Frederike Alwes

Po raz pierwszy poklatkowo sfilmowano zachowanie komórek naskórka podczas odrastania odnóża dorosłego osobnika po amputacji.

Naukowcy z Instytutu Genomiki Funkcjonalnej w Lyonie sfilmowali regenerację odnóża obunoga Parhyale hawaiensis.

P. hawaiensis dobrze nadaje się do obrazowania regeneracji odnóży. [Po pierwsze] proces jest stosunkowo szybki; by odnóża się w pełni zregenerowały, młodemu dorosłemu osobnikowi potrzeba zaledwie tygodnia. [Po drugie] drobne odnóża pozwoliły nam obrazować proces odnowy na całej grubości z niespotykaną komórkową dokładnością - wyjaśnia Michalis Averof.

By móc nagrać regenerację, Francuzi oznakowali komórki naskórka fluorescencyjnymi białkami. Dzięki mikroskopowi można było na bieżąco filmować pierwsze dni procesu.

Za pomocą tej metody zidentyfikowaliśmy specyficzny ciąg zdarzeń i zachowania komórek [...]. Po zamknięciu rany następował okres uspokojenia, kiedy komórki naskórka wolno migrowały w kierunku rany. W miarę nabierania kształtów przez nowe odnóże komórki intensywnie się dzieliły i przemieszczały.

Autorzy publikacji z pisma eLife jako pierwsi wykazali, że nie ma wyspecjalizowanych komórek macierzystych do regeneracji naskórka w nowych odnóżach. Zamiast tego komórki naskórka kikuta dzielą i się zmieniają układ, przyczyniając się do tworzenia nowych odcinków przydatków.

Tradycyjnie zachowanie komórek w czasie regeneracji opisywano, bazując na zdjęciach próbek i próbując uzupełnić/odgadnąć brakujące elementy. Powodem były trudności ze śledzeniem komórek u aktywnych dorosłych osobników. Mogąc na bieżąco monitorować ruchy i zachowanie indywidualnych komórek, mamy teraz sposoby na zrozumienie dynamiki komórkowej procesu regeneracji [...] - zaznacza Frederike Alwes, dodając, że po komórkach naskórka teraz zespół planuje zająć się innymi komórkami biorącymi udział w odtwarzaniu odnóży/kończyn.

 

Parhyale hawaiensis obunóg amputacja regeneracja komórki naskórek zachowanie nagranie Michalis Averof Frederike Alwes