Politechnika Krakowska komercjalizuje naukę

Politechnika Krakowska

W procesie komercjalizacji najważniejsze jest zdefiniowane w uporządkowany sposób oferty technologicznej. Dlatego znaczna część warsztatów została poświęcona tej tematyce. Uczestnicy pod okiem praktyka uczyli się jak przygotować ofertę technologiczną by była ona interesująca i przekonywująca dla przedsiębiorców. Dowiedzieli się, jaka jest funkcja oferty technologicznej i jakie informacje powinna zawierać, a w konsekwencji samodzielnie opracowali oferty technologiczne dla przemysłu na bazie własnych rozwiązań technologicznych. Wśród tych ofert szczególnie interesujące były te z zakresu technologii biopaliw silnikowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zgrzewania profili aluminiowych, modelowania numerycznego do oceny podłoża gruntowego, biodegradowalnych smarów, górnictwa i przemysłu paszowego. Naukowcy oferowali również interaktywną bazę danych do wykorzystania w procesie przygotowania produkcji odlewniczej, interaktywną mapę dostępnych surowców do produkcji biogazu oraz głowicę rotacyjną,  czyli nowy typ mieszadła usprawniający proces fermentacji brzeczki w tanko fermentorach. Zainteresowanych szczegółami opracowanych ofert technologicznych zachęcamy do kontaktu z Centrum Transferu Technologii PK

 

 

 

 

 

 

Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii nauka komercjalizacja szkolenia