Pod koniec marca ukazał się informator o polskich ośrodkach astronomicznych

| Astronomia/fizyka
PTA/OA UJ

Pod koniec marca ukazało się opracowanie pt. "Polskie ośrodki astronomiczne". Przedstawia ono placówki naukowe zajmujące się badaniami kosmosu, a także zestawienia dot. działalności edukacyjno-popularyzacyjnej. Za publikacją stoją Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) oraz Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego (OA UJ).

Informator zawiera aktualne dane o polskich ośrodkach astronomicznych, ich aktywności naukowej, potencjale kadrowym i możliwościach kształcenia. Dodatkowe [...] informacje, to: mapa planetariów oraz spisy miłośniczych organizacji i mediów popularyzujących astronomię – wyjaśnia prof. dr hab. Marek Sarna, prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Informator jest pracą zbiorową (informacje o danym ośrodku przygotowywały osoby z nim związane). W publikacji przedstawiono wszystkie polskie placówki naukowe, które zajmują się badaniami astronomicznymi i pokrewnymi. Poza ogólną wizytówką pojawia się opis głównych dziedzin badań. Przy niektórych ośrodkach wymieniane są także główne projekty.

Jeden z rozdziałów jest poświęcony udziałowi Polski w organizacjach międzynarodowych. Nie mogło tu zabraknąć infografik z polskimi teleskopami za granicą oraz ośrodkami ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej) i ESO (Europejskiego Obserwatorium Południowego). Jeśli kogoś interesuje nauka astronomii, znajdzie w informatorze zestawienie miejsc oferujących studia licencjackie i magisterskie oraz szkół doktorskich. Kolejna część publikacji jest poświęcona obserwatoriom edukacyjnym i szkolnym. Nie zapomniano także o astronomii amatorskiej, mediach astronomicznych i historii polskiej astronomii w skrócie.

Zdecydowanie brakowało aktualnego informatora kompleksowo pokazującego cały przekrój badań astronomicznych prowadzonych w Polsce. Tę lukę wypełnia wydane właśnie opracowanie. Będziemy chcieli kontynuować ten kierunek i w przyszłości przygotować dodatkowe opracowanie dotyczące także placówek edukacyjnych i popularyzujących astronomię. Ośrodki i organizacje z całej Polski, również te niewielkie, zachęcamy już teraz do kontaktu – podkreśla dr Krzysztof Czart, koordynator projektu.

Wersja anglojęzyczna informatora pt. "Polish astronomical facilities" jest dostępna w formie drukowanej i elektronicznej. Promocja naszych ośrodków naukowych poza granicami Polski jest niezwykle istotna. Trzeba pokazywać, jakie badania prowadzimy, w czym polskie placówki się specjalizują, jakie sukcesy odnoszą. Przekłada się to, na przykład, na udział w wiodących światowych projektach naukowych i [...] inną współpracę, chociażby w zakresie prowadzenia doktoratów i staży dla młodych naukowców, a w konsekwencji na lepszy rozwój polskiej nauki i na lepsze jej dostosowanie do współczesnych trendów w nauce europejskiej i światowej – wyjaśnia Tomasz Kundera z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wydanie publikacji było możliwe dzięki finansowaniu z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Zagraniczna. Opracowanie pt. "Polskie ośrodki astronomiczne" można pobrać bezpłatnie z tej strony. Bezpłatna wersja papierowa będzie rozprowadzana przez poszczególne instytuty oraz dołączona jako dodatek do któregoś z najbliższych numerów "Uranii".

Polskie Towarzystwo Astronomiczne jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym zawodowych astronomów. Powstało w 1923 roku. Wspiera rozwój nauk astronomicznych w Polsce, prowadzi także różne projekty edukacyjne i popularnonaukowe.

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego jest najstarszym polskim obserwatorium astronomicznym. Istnieje od 1792 roku. Tutejsi specjaliści zajmują się, m.in.: badaniami gwiazd, galaktyk, komet, astrofizyką wysokich energii, kosmologią, radioastronomią, obserwacjami Słońca oraz astronomią pozagalaktyczną.

Polskie ośrodki astronomiczne informator Polskie Towarzystwo Astronomiczne Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego