Prezydent Trump zablokował przejęcie Qualcommu przez Broadcom

| Technologia

Prezydent Trump wydał rozporządzenie wykonawcze, w którym zablokował przejęcie firmy Qualcomm przez Broadcom. Donald Trump podjął taką decyzję po zapoznaniu się z rekomendacją wystawioną przez Komitet Inwestycji Zagranicznych w USA (CIFUS).

W oparciu o władzę przekazaną mi jako prezydentowi na mocy Konstytucji i prawa Stanów Zjednoczonych [...] zarządzam co następuje:
1. (a) Istnieją wiarygodne dowody, które skłaniają mnie do uznania, że Broadcom Limited [...] po przejęciu kontroli nad Qualcomm Incorporated, firmę z Delaware, może podjąć działania, które zagrożą bezpieczeństwo narodowemu Stanów Zjednoczonych. (b) Obecne przepisy [...] nie zapewniają, w mojej ocenie, odpowiednich mechanizmów, na podstawie których mógłbym w takim wypadku [przejęcia – red.] chronić bezpieczeństwo narodowe.
2. [...] zarządzam, by:
(a) proponowane przejęcie Qualcommu przez oferenta zostało zakazane oraz by zakazane zostało jakiekolwiek inne znaczące połączenie czy przejęcie, niezależnie od tego, czy dokonane pośrednio czy bezpośrednio.
(b) żadna z 15 osób wymienionych przez Broadcom jako potencjalni kandydaci na dyrektorów [...] nie może starać się o stanowisko dyrektorskie w Qualcomm.

Rozporządzenie zobowiązuje też Broadcom i Qualcomm do natychmiastowego zaprzestania działań związanych z przejęciem, a po formalnym ich zakończeniu obie strony muszą oficjalnie  poinformować o tym CIFUS. Przypomniano też, że Prokurator Generalny ma prawo do podjęcia wszelkich działań mających na celu wyegzekwowanie rozporządzenia.

Qualcomm Broadcom Trump