RAS na celowniku

| Medycyna
NCI

Amerykański Narodowy Instytut Raka (NCI) ogłosił rozpoczęcie wielkiego projektu mającego na celu opracowanie sposobu zablokowania zmutowanej proteiny, która występuje w ponad 30% nowotworów i umożliwia ich rozwój. Projekt RAS będzie prowadzony w Narodowym Laboratorium Badań nad Rakiem w Frederick w stanie Maryland. Z powodu kłopotów budżetowych na projekt przeznaczono jedynie 10 milionów dolarów zebranych z innych programów badawczych. Kierownictwo NCI chce w ramach RAS skoordynować pracę setek specjalistów spoza NCI, którzy od dawna zajmują się proteiną RAS.

Od 30 lat wiadomo, jak wielkie znaczenie dla rozwoju nowotworów ma RAS. To nazwa rodziny protein, które przekazują sygnały umożliwiające wzrost i przetrwanie komórek nowotworowych. Zmutowane RAS występują w około 33% nowotworów, a np. w nowotworach trzustki są znajdowane u 95% pacjentów. Koncerny farmaceutyczne już dawno temu zrezygnowały z prób wyprodukowania leków blokujących RAS, gdyż w proteinach tych nie znaleziono miejsca, do którego mogłyby przyczepić się lekarstwa i je zablokować.

Ostatnio jednak zaczęto odkrywać takie potencjalne słabe punkty. NCI uznało, że najwyższy czas, by przeprowadzić skoordynowany atak na RAS. Badania będą prowadzone w ramach pięciu projektów. Zadaniem jednego z nich będzie określenie struktury KRAS - najpowszechniejszej formy RAS - i badanie jej interakcji z molekułami wewnątrz komórek. W ramach drugiego projektu mają powstawać środki blokujące KRAS. Uczeni zajmujący się trzecim projektem będą mieli za zadanie stworzenie metod identyfikowania i niszczenia związków, które KRAS tworzy w komórkach. Czwarty projekt to próba stworzenie mapy powierzchni komórek ze zmutowanym KRAS. Taka mapa pozwoli na zidentyfikowanie miejsc, które można zaatakować lekarstwami. W ramach ostatniego projektu wykorzystane zostaną sztuczne śmiercionośne kompleksy, takie jak np. siRNA (to molekuła blokująca transkrypcję genów), dzięki którym uczeni chcą zidentyfikować proteiny potrzebne do przeżycia komórkom nowotworowym ze zmutowanym RAS.

Specjaliści są entuzjastycznie nastawieni do projektu NCI. Zauważają, że może on zachęcić do zajęcia się RAS tych uczonych, którzy dotychczas się nim nie interesowali, gdyż prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu jest niewielkie. Ponadto, jak zauważył William Sellers z Novartisa, ten projekt może stać się modelem dla przyszłej współpracy nad innymi trudnymi problemami.

RAS Narodowy Instytu Raka proteina nowotwór