Nowe zastosowanie "pigułki aborcyjnej"

| Medycyna
Radio Zamaaneh, licencja CC Attribution 2.5

Mifepriston, lek znany przede wszystkim jako główny składnik wczesnoporonnej pigułki RU-486, doskonale leczy włókniaki macicy. Co więcej, odpowiednio dobrana dawka tego środka nie wywołuje niemal żadnych objawów niepożądanych.

Od momentu rejestracji RU-486 w roku 2000, preparat ten stał się obiektem ogromnych kontrowersji. Moralna ocena wywołanej w ten sposób aborcji jest, oczywiście, kwestią indywidualną, lecz najnowsze badania pokazują, że ponadstukrotne zmniejszenie dawkowania leku (tzn. podawanie go w dawce 5 mg zamiast 600 mg) pozwala na skuteczne zmniejszenie włókniaków macicy oraz uśmierzenie towarzyszących mu symptomów. Co więcej, można w ten sposób znacznie obniżyć ryzyko hiperplazji błony śluzowej macicy, czyli jej nadmiernemu pogrubieniu. Zaburzenie to jest uznawane za stan przedowotworowy.

Badania nad terapeutycznymi zdolnościami mifepristonu przeprowadził zespół badaczy z Clinica Mediterrania Medica w Walencji pod przewodnictwem dr. Josepa Lluisa Carbonell Esteve'a. Naukowcy przebadali sto kobiet cierpiących na włókniaki macicy. Podzielono je na dwie grupy, w których pacjentki przyjmowały, odpowiednio, 5 lub 10 miligramów leku. 

Po trzech miesiącach terapii okazało się, że u pań przyjmujących mniejszą ilość preparatu stwierdzono zmniejszenie objętości patologicznej tkanki o 57%, zaś w drugiej grupie parametr ten obniżył się o 45%.

Działania uboczne terapii można uznać za mało poważne. U jednej z pacjentek przyjmującej 10 mg leku stwierdzono rozwój hiperplazji śluzówki macicy, lecz stanu tego nie stwierdzono u żadnej z kobiet przyjmujących niższą dawkę substancji. Zmniejszenie ilości podawanej substancji zmniejszała także liczbę stwierdzonych przypadków innych niepożądanych objawów, takich jak uderzenia gorąca czy nudności.

Włókniaki macicy grożą nie tylko nowotworami. Mogą powodować także nadmierne krwawienie miesięczne, ból w obrębie miednicy oraz zwiększoną częstotliwość oddawania moczu. Szacuje się, że co czwarty zabieg usunięcia całej macicy spowodowany właśnie tą patologią. Obserwacje dokonne przez zespół dr. Esteve'a pozwalają przypuszczać, że podawanie RU-486 w dawce obniżonej do 5 mg pozwoli na znaczne ograniczenie przykrych dolegliwości związanych z tym schorzeniem.

RU-486 RU486 aborcja środek wczesnoporonny środki wczesnoporonne włókniak włókniaki macica włókniaki macicy