Starbon pomoże przechwytywać dwutlenek węgla

| Technologia
Rybson, sxc.hu

Na University of York opracowano nową metodę przechwytywania dwutlenku węgla u źródła jego emisji. Specjaliści wykorzystali w tym celu Starbon, materiał wytwarzany z odpadowej biomasy, który został po raz pierwszy uzyskany przed 10 laty właśnie na York University. Starbon zawiera liczne pory, w których CO2 zostaje uwięzione. W efekcie materiał absorbuje o 65% więcej dwutlenku węgla niż inne metody. Ponadto działa znacznie bardziej wybiórczo na CO2 zmieszane z azotem. Podczas gdy w innych metodach stosunek przechwyconego dwutlenku węgla do azotu wynosi 5:1, to przy wykorzystaniu Starbonu wynosi on 20:1. Dodatkowo Starbon zachowuje swoje właściwości absorpcyjne w obecności wody, charakteryzuje się szybką absorpcją i desorpcją CO2 i jest tani.

Wysoka absorpcja CO2, wysoka selektywność, tolerancja na wodę, szybkość działania połączone z niskim kosztem i łatwością w produkcji na wielką skalę z biomasy odpadowej czyni ze Starbonu świetny materiał do komercyjnego przechwytywania CO2 u źródeł jego powstawania - mówi profesor James Clark, szef University of York's Green Chemistry Centre of Excellence.

Starbon dwutlenek węgla przechwytywanie