Jak zwalczyć oporność nowotworu

| Medycyna
GreenFlames09, CC

Sunitinib (Sutent), lek z grupy tzw. małocząsteczkowych inhibitorów kinaz, jest od kilku lat stosowany w terapii m.in. raka nerki oraz nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego. Pomimo wysokiej skuteczności tego środka u większości pacjentów w ciągu pierwszego roku jego stosowania pojawia się oporność nowotworu na jego działanie. Próby wyjaśnienia tego zjawiska podjęli się naukowcy z Van Andel Research Institute (VARI), zdaniem których sposobem na przywrócenie wrażlwości na sunitinib jest zablokowanie aktywności jednego z białek regulujących działanie układu immunologicznego.

Odkrycia dokonano podczas badania pacjentów cierpiących na raka jasnokomórkowego nerki (ang. clear cell renal cell carcinoma - ccRCC). Analiza stanu ich zdrowia, przeprowadzona przez naukowców z zespołu dr. Bina Teana Teha, wykazała, że nabycie oporności na leczenie Sutentem wiąże się z podwyższeniem poziomu interleukiny 8 (IL-8) - jednego ze stymulatorów stanu zapalnego oraz charakterystycznego dla niego napływu komórek układu odpornościowego. 

Aby potwerdzić udział IL-8 w rozwoju oporności, zespół dr. Teha przeprowadził testy na zwierzętach cierpiących na ccRCC. Wykazały one, że podawanie sunitinibu w połączeniu z przeciwciałami neutralizującymi IL-8 skutecznie zwalcza oporność na sunitinib i przywraca jego przeciwnowotworową aktywność. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można ustalić, że ocena poziomu IL-8 we krwi pacjentów pozwala na ustalenie prawdopodobieństwa powodzenia terapii ccRCC z wykorzystaniem sunitinibu. Co więcej, wynika z nich, że opracowanie leku składającego się z przeciwciał neutralizujących interleukinę 8 mogłoby znacząco poprawić skuteczność leczenia ccRCC, dziś uznawanego za chorobę bardzo trudną do wyleczenia.

Sunitinib Sutent inhibitory kinaz rak jasnokomórkowy nerki ccRCC