Niszczymy Światowe Dziedzictwo Natury

| Nauki przyrodnicze
Ed Austin and Herb Jone, National Park Service

Świat nigdy nie zgodziłby się na zburzenie Akropolu czy paru piramid po to, żeby zbudować tam osiedle mieszkaniowe czy drogę, a jednocześnie, na całej planecie, zgadzamy się na znaczne zmiany w naturalnych miejscach Światowego Dziedzictwa Natury - zauważył doktor James Watson z University of Queensland. Badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowy w University of Queensland, Wildlife Conservation Society, Univeristy of Northern British Columbia i International Union for Conservation of nature wykaazały, że ponad 100 miejsc uznanych za Światowe Dziedzictwo Natury jest właśnie niszczonych przez człowieka.

Na liście naturalnych miejsc Światowego Dziedzictwa Natury znajdują się miejsca, w których można spotkać najbardziej cenne zasoby przyrodnicze Ziemi. Tymczasem badacze odkryli, że intensywność niekorzystnych działań człowieka w takich miejscach zwiększyła się w ciągu ostatnich dwóch dekad aż o 63%. Obecnie najbardziej zagrożonymi miejscami naturalnego Światowego Dziedzictwa Natury są indyjski rezerwat Manas, Park Narodowy Chitwan w Nepalu oraz Park Narodowy Simien w Etiopii.

Zagrożony jest też Rezerwat Biosfery Rio Platano w Hodurasie, który od roku 2000 utracił 365 km2 lasów, czyli 8,5 powierzchni leśnej. Nawet tak znane miejsce na Park Narodowy Yellowstone padają ofiarą człowieka. Utracił on około 6% lasów, a Waterton Glacier International Peace Park, położony na granicy USA i Kanady stracił 23% lasów, czyli 540 kilometrów kwadratowych.

Miejsca Światowego Dziedzictwa Natury powinny być w pełni chronione. Jeśli takie miejsce traci w ciągu dwóch dekad 10-20 procent lasów, to należy bić na alarm i coś z tym zrobić - mówi główny autor badań, James Allan z Univeristy of Queensland. Każde miejsce znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa zawiera zasoby ważne dla całej ludzkości - dodaje doktor James Watson.

Niestety, z przeprowadzonych badań wynika, że miejsca, które minimalnie lub w ogóle nie ucierpiały wskutek działalności człowieka stanowią mniejszość.

Światowe Dziedzictwo Natury rezerwat ochrona ludzkość